İpekyolu Belediyesi'nden çıkan haberlere yalanlama - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'nden çıkan haberlere yalanlama

İpekyolu Belediyesi\'nden çıkan haberlere yalanlama
Son Güncelleme: 23.07.2022 01:51

Van'ın İpekyolu Belediyesi, bir televizyon kanalı ile gazetede Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve eşiyle ilgili yer alan iddiaları yalanladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, bir televizyon kanalı ile gazetede Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve eşiyle ilgili yer alan iddiaları yalanladı.

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, terörle iltisakı nedeniyle belediye başkanının görevden alınarak belediye başkan vekili görevlendirilen İpekyolu Belediyesi ile ilgili Krt Tv ve Yeni Yaşam Gazetesi'nde yer alan yalan ve iftira niteliğindeki beyanlar ve haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama ihtiyacı doğduğu belirtildi. Açıklamada, "KRT Tv'de 'Olağan İşler' adlı programın 08.06.2022 tarihli yayınında 'İpekyolu'na Bak, Türkiye'yi Gör' üst KJ başlığı altında yazılan ve alt KJ'de 'Tehdit, rüşvet iddiaları, lüks araçlar, eş-dost kayırmacılığı', Yeni Yaşam Gazetesi'nin 18.07.2022 tarihli yayımında 1 ve 3 numaralı sayfalarda ise 'Kayyum ve Eşinin Keyfi Yerinde', 'Ailece Belediyeye Çöktüler' başlıkları ile sözde haber yapılmıştır. Söz konusu yalan ve iftira haber ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın hakkında 3,5 milyon TL değerinde süper lüks bir cipe bindiği, bu aracın temizlik, genel temizlik, kent temizliği vs. adlı ihaleyi alan şirkete yönelik yaptırımlar neticesinde temin edildiği, eşi Cansu Aydın'ı İpekyolu Kaymakamlığı Proje Biriminde işe aldığı, eşine özel oda tahsis ettiği, bu özel oda tadilatının belediye kasasından ödendiği ifade edilmiştir. Yine aynı yayında müvekkil İpekyolu Belediyesi hakkında da 'kasaba, ufacık, küçücük' şeklinde tanımlamalar yapılmıştır. Ancak sözde haberlerin bütünüyle yalan, hayal ürününden ibaret olan, haber niteliği olmayan, iftiradan öteye geçemeyecek mahiyette olması nedeni basını ev kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Şöyle ki; İpekyolu Belediyesi, 2021 yılı itibari ile 339.952 nüfusa sahip, Van ilinin sosyal ve ekonomik bakımdan en gelişmiş ilçesi olup aynı zamanda ülkemizin de en büyük 64. ilçesidir. İpekyolu Belediyesi son süreçte açıkladığı yatırım programları, gerçekleştirdiği hizmetler ve kamu yararını gözetmeye yönelik attığı cesur adımlar belirli gruplar tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Krt TV ve Yeni Yaşam Gazetesi'nin yapılan sözde haberlerinin de bu amaca yönelik olduğu açıktır. İçinde bulunduğumuz çağda 'iddia olunuyor' haberciliği yaparak gazetecilik mesleğinin ne yazık ki tükendiğini ispat etmiş bulunmaktasınız. Bilginin doğruluğunu teyit etmek, habercinin asli görevi olup buna aykırı biçimde hayal dünyanızdan yola çıkarak ürettiğiniz haberlere 'iddia olunuyor' ibaresini ekleyerek, bu haberlere itibar edilmesini beklemeniz de ayrıca son derece gülünçtür. Öyle ki ismi İhsan Emre Aydın olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilinin adı dahi yanlış verilmiş, Ali İhsan Emre Aydın olarak açıkça yanlış sunulmuştur. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekilliği görevine başladığından bu yana halka hizmet ilkesi ile hareket ederek bu çerçevede onlarca proje gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu projelere bizatihi tanıklık eden, diledikleri her anda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilinin ile doğrudan ve yüz yüze görüşme yapan yöre halkının yalan haberlerinize itibar etmeyeceği muhakkaktır. Nitekim yalan haber yapılamayacağı mevzuat kapsamında ve 6112 sayılı kanunun 8. maddesi 'Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' hükmünde belirtilmiş olup bu sebeple hukuki ve cezai sorumluluğunuza gidileceğini fazlaya dair tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile haberlerin tekzip edilmesi için noter aracılığıyla gerekli işlemler başlatılmıştır. Temizlik, genel temizlik, kent temizliği vs. adlı ihaleyi alan şirkete yönelik yaptırımlar neticesinde 3,5 milyon TL değerinde süper lüks bir aracın usulsüz biçimde temin edildiği haberine dayanak gösterilen; temizlik, genel temizlik, kent temizliği vs. adlı ihale yapılması teknik olarak ve kanunen mümkün değildir. Çünkü 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23 ve 24. madde hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının 'mal ve hizmet alımı' ihalesi yapamayacağı yani temizlik ve benzeri işlerin kurum bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçiler ile yapılacağı kesin hükme bağlanmıştır. Nitekim bu durum 2018 yılında, halk arasında bilinen tabiri ile taşerona kadro müjdesi şeklinde ifade edilmiş, oldukça yankı bulmuş ve sevinç oluşturmuştur. Bir haberci olarak böylesi bir olayı bilmiyor olmanız ve ihale yapılması teknik ve yasal olarak mümkün olmayan bir konuda ihale yapıldığını iddia etmeniz, konuya vakıf olmadan söylenti ve dedikodular üzerinden haber yaptığınızı göstermekte olup kabul edilmezdir. Tüm çalışanlar nezdinde yankı bulan sevinç uyandıran bir hususu dahi bilgisizlik ve kötü niyetiniz ile gölgelemeye çalışmanızın, başarılı işler gerçekleştiren İpekyolu Belediyesi üzerinden kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik beyhude bir çaba olduğu açıktır. 2021 yılı Eylül ayında görevine başlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın temizlik işi için ihale yaptırması, ihalenin 2019 yılında yapılmış ve halen yürürlükte olması nedeniyle mümkün olmayıp müvekkile ölçüsüz boyutta iftira atıldığı tek başına ortaya koymaktadır. Sözde haberinize konu edilen, araç ile ilgili olarak müvekkil, tüm belediye başkan vekilleri gibi kendisine tahsis edilen zırhlı aracı kullanmaktadır. Nitekim belediyenin birçok programında bu zırhlı araç görüntülere de yansımıştır. Zırhlı aracın kullanılamadığı dönemlerde; araç kiralama işi yapan yüklenici firma tarafından sözleşme yükümlülüklerine binaen araç temin etme yükümlüğü kapsamında, yüklenici firma ve belediyemiz arasındaki sözleşme ve ilgili kanunlara uygun olarak ikame araç temini gerçekleştirilmektedir. Eğer; doğru olarak ifade etmeyi dahi beceremediğiniz haberinize konu ettiğiniz araç, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilinin kullandığı ikame araç ise yani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın kendisine araç tahsis ettirmek ya da bir menfaat elde etmek karşılığında ihale verdiği, iş yaptırdığı algısı oluşturmak istemekte iseniz bu hususunda yalan olduğunu bildiririz. Çünkü ikame araç temin eden şirketin ihalesinin yapıldığı tarih 07.10.2019'dur. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın göreve başladığı tarihten neredeyse iki yıl önce yapılmış bir ihaleye katılan şirketleri tehdit ettiğini, rüşvet aldığını iddia etmek habercilik anlayışınızın sorgulanmasına neden olmuştur. Bu sebeple aşağıda belirtilen hüküm kapsamında yasal sorumluluğunuzu yerine getirerek tekzip metni yayınlamak sureti ile en azından hatanızdan dönme, yalan ve iftira haberiniz dolaysıyla özür dileme fırsatını sizlere tanımayı uygun bulmaktayız. 6112 sayılı kanunun düzeltme ve cevap hakkı, madde 18- (1) 'Gerçek ve tüzel kişiler, kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde, yayın tarihinden itibaren altmış gün içinde, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla, düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saatte ve programda, izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Düzeltme ve cevap hakkı doğuran programın yayından kaldırıldığı veya yayınına ara verildiği durumlarda düzeltme ve cevap hakkı yedi günlük süre içinde anılan programın yayın saatinde kullandırılır. Düzeltme ve cevapta buna neden olan yayın belirtilir.' Sözde haberin alt KJ de 'Tehdit, rüşvet iddiaları, lüks araçlar, eş-dost kayırmacılığı' ve gazetenin 18.07.2022 tarihli yayımında 1 ve 3 numaralı sayfalarda 'Kayyum ve Eşinin Keyfi Yerinde', 'Ailece Belediyeye Çöktüler' başlıkları şeklindeki algı oluşturmak maksadı ile özel olarak seçilmiş ifadelere gelince kimin kimi tehdit ettiği, tehdit sonucu bir suç duyurusu olup olmadığı, tehdit edildiği iddia olunanların herhangi bir beyanı bile olmadığı görmezden gelinmiştir. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın bünyesinde çalışma yapan şirketler yahut şahısların müvekkiller aleyhine herhangi bir şikayeti, suç duyurusu ya da yargı merciine bildirimi olmadığı halde tehdit etmek şeklinde bir suç işlenmiş gibi ifadelere yer vermek TCK 267. madde kapsamında 'iftira', TCK 123. maddesi kapsamında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarını teşkil etmektedir. Aynı şekilde 'rüşvet iddiaları' denilerek açıkça İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın zan altında bırakılmış ve iftiraya maruz kalmıştır. Oysa yukarıda tüm detayları ile açıklandığı üzere İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ne bir temizlik ihalesi ne de bir araç kiralama ihalesi yapmıştır. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın göreve başlamasından neredeyse iki yıl önce yapılmış ihaleden rüşvet aldığının iddia edilmesi kabul edilmezdir. Kronolojik bakımdan da mümkün olamayacak bir hususta açık biçimde gerçek dışı ifadeler kullanmak TCK 301. maddesi kapsamında 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunu teşkil etmektedir. Eş-dost kayırmacılığı olarak sunulan kısımda ise müvekkilin eşi Cansu Aydın'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde ifadelere yer verilmiştir. Doğrudan kaymakamlığa bağlı bir birim ve/veya belediye bünyesinde hiçbir çalışması ve bağı olmadığı halde Cansu Aydın'ın adının mesleğinin televizyon ekranında açıkça anons edilir gibi ifade edilmesi, TCK 134. madde kapsamında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', TCK 135. madde kapsamında 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', TCK 136. madde kapsamında 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarını teşkil etmektedir. Suç unsuru taşıyan ifade ve iftiraların 'haber yapıldığı' kılıfı altına saklanamayacağı sabittir. Çünkü haberciye iddiasını araştırma, doğrulama görevi yüklenmiştir. İddianın doğrulanması bir yana müvekkilin adını bile araştırma gereği duymadan yanlış olarak verdiğiniz haberin açık biçimde tek hedefinin karalama olduğuna şüphe yoktur. Kaldı ki; tarafınızca habercilik olarak, ispat olarak gösterilen 'çok gizli' olduğu algısı oluşturulan fotoğraflar zaten belediye önünde çekilmiş olup hem koruma görevlilerinin hem belediye çalışanlarının bulunduğu bir alandır. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın görev yaptığı belediye önünde arabaya binmesini görüntülemenin üstün bir gazetecilik/televizyonculuk örneği olarak servis edilmesi de izahtan varestedir. Zaten bu görüntüler haber tarihinden çok öncesine ait olduğu gibi haber tarihinde söz konusu araç kullanılmamaktadır. Yaptığınız haberden de görüldüğü üzere, sürekli takip edilen, fotoğraflanan, terör örgütlerinin hedefinde bulunan, bu sebeple yıpratılmak istenen kişi ve kurumlar İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'dır. Kamu kurum ve kuruluşların önemli pozisyonlarında görev yapan kişilerin her türlü yasa dışı işlemi yapabileceğini düşünmek ve bunu zaten görev yaptığı belediye önünde çekilmiş bir fotoğrafla ispat ettiğini sanmak, yalnızca iddia olunuyor haberciliği yapmaya mahkum kalmış, iftiraya haber adı koyan siz muhatapların hayal dünyasından ibarettir. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın eşi üzerinden de, kendisine haksız ve mesnetsiz saldırıda bulunmaktasınız. Müvekkilin eşi hiçbir zaman ne belediyede ne de kaymakamlık makamında yahut bu kurumlara bağlı birimlerde çalışmamıştır. Kendisi zaten İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün personelidir. Müvekkilin Van ilinde göreve başlaması üzerine eşi de İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bakanlık ataması ile gelmiştir. Cansu Aydın, müdürlük bünyesindeki görevini 3 meslektaşı ile birlikte aynı odada çalışarak ifa etmektedir. Makam odası tahsis edildiği gibi iftira nitelikteki hususlarının algı oluşturma, kamu kurum ve kuruluşlarına açıkça saldırı niteliğinde olduğu bellidir. Kaldı ki Cansu Aydın halen İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başka bir biriminde çalışmaktadır ve belirtilen oda ise yine Milli Eğitim Müdürlüğünün başka personelleri tarafından kullanılmaktadır. Buna rağmen kaymakamlık binasında oda tahsis edildiği, bu odanın tadilatlarının belediye kasasından ödendiği iddialarının nasıl uydurulduğunu dahi anlamış değiliz. Yine aynı şekilde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın eşi Cansu Aydın'a İpekyolu Belediyesinde üst düzey yöneticilik görevi verildiği iddiası da en hafif tabirle abesle iştigal olup hiçbir şekilde ne belediye ne de kaymakamlığa doğrudan bağlı birimlerde herhangi bir görev verilmemiştir. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın eşi üzerinden, hayal ürünü ifadelerle saldırıda bulunması habercilik/gazetecilik mesleği adına utanç vericidir. Mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen tekzip metnin iş bu ihtarın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren yasal süresi içinde 7 gün yayınlanmasını/ yayımlanmasını aksi halde sair tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile yargı yoluna başvuracağımızı bildiririz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesi'nden çıkan haberlere yalanlama - Son Dakika


Advertisement