Türkiye, Mavi Ekonomi ile Karadeniz'de lider ülke olmayı hedefliyor - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye, Mavi Ekonomi ile Karadeniz'de lider ülke olmayı hedefliyor

Türkiye, Mavi Ekonomi ile Karadeniz\'de lider ülke olmayı hedefliyor

Türkiye, Avrupa Birliği projesi olan 4BIZ Projesi çerçevesinde 'Mavi Ekonomi' ile kıyı turizmi, gemi inşa, limanlar ve su ürünleri sektörü gibi önemli sektörleri içinde barındıran Karadeniz'de lider ülke olmayı hedefliyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından hazırlanan raporda, Mavi Ekonomi kavramının ortaya çıkışı, Karadeniz'e yansımaları ve bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün liderliği gibi konular ele alınıyor.

02.03.2024 09:10
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Avrupa Birliği projesi olan 4BIZ Projesi çerçevesinde kıyı turizmi, gemi inşa, limanlar ve su ürünleri sektörü gibi önemli sektörleri içinde barındıran 'Mavi Ekonomi' ile Karadeniz'de lider ülke olmayı hedefliyor.

Mavi Ekonomi kavramının ortaya çıkışı 2008 yılına dayanıyor

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 'Mavi Ekonomi' ile ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Mavi Ekonomi kavramının ortaya çıkışının 2008 Küresel Krizi'ne dayandığı ve bu terimin ilk kez Gunter Pauli'nin 2010 yılında yayınlanan "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs" adlı kitabı ile kullanılmaya başlandığına yer verildi. Dünya nüfusunun yüzde 40'ı kıyı alanlarda yaşarken, 3 milyar insanın geçim kaynağını okyanus ve denizler oluşturuyor. Dünya ticaretinin yüzde 80'i denizler üzerinden gerçekleşirken, Avrupa Birliği 2022 Mavi Ekonomi Raporu'na göre, Mavi Ekonomi kıtada 4.5 milyon insan için istihdam, 667,2 milyon Avroluk iş hacmi ve 183,9 milyon Avroluk katma değer barındırıyor.

DOKA tarafından hazırlanan raporda, Avrupa Birliği'nin 4BIZ Projesi'ne vurgu yapılırken, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye olmak üzere 6 ülkenin yer aldığı, 9 ortaklı proje ile 'Mavi Ekonomi' konusunda Karadeniz'e sınırı olan altı ülkenin paydaşlarını bir araya getirerek balıkçılık, su ürünleri, kıyı turizmi, deniz ulaştırma sektörlerindeki yerel kapasitelerinin geliştirilmesi, bu sektörlerdeki inovasyon yeteneklerinin arttırılması, dijitalleşme ve yatırım ortamının tanıtılması ve iyileştirilmesi alanlarında bir iş birliği platformu kurulması hedefleniyor.

Mavi Ekonomi'nin Karadeniz'e yansıması

4BIZ Projesi çerçevesince 'Mavi Ekonomi' sektörlerinin içinde lokomotif sektör olan su ürünleri sektörünün gelişimi için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SUMAE), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile iş birliği içinde faaliyetler yürütmesinin yanı sıra bu iş birliği çerçevesinde SUMAE uzmanları ve üniversitelerin akademisyenleri tarafından geçtiğimiz Şubat ayında içinde Trabzon'da faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik ve işleme firmalarına inovasyon, ARGE, verimlilik, sürdürülebilir çevre, temiz enerji, deniz ekosisteminin korunması, ürün çeşitlendirme, balık hastalıkları teşhis ve tedavi yöntemleri, balık atıklarının değerlendirilmesi, kalite güvence sistemleri ve yetiştiricilik teknikleri konularında eğitimler verildi.

4BIZ projesi süresince sektör paydaşları ile yapılan toplantılarda incelenen veriler ve yapılan analizler neticesinde 'Mavi Ekonomi'yi önümüzdeki dönem çalışma alanı olarak nitendirilirken, hazırlanan DOKA raporunda şu konulara dikkat çekildi:

"Kıyı turizmi, su ürünleri ve gemi inşa gibi Mavi Ekonomi bileşenlerinde yeşil ve dijital dönüşüm uygulamaları ile yatırım, üretim, ihracat, istihdam eksenlerinde sektörün rekabet edilebilirliğini artırırken, çevresel sürdürülebilirliğe destek sağlanacaktır. Özellikle su ürünleri sektörü başta olmak üzere Mavi Ekonomi sektörlerinde temiz enerji kullanımının artırılması, verimliliği artıracak yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülmesi desteklenerek sektörel karbon ve su ayak izi azaltılacak ve böylece sektörün AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu hızlandırılacaktır. Bu kapsamda, sektörlerin ihracatına katkı sağlayacak kalite güvence sistemleri ve ürün kalite belgelerinin alınmasına yönelik akreditasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması, markalaşma ve tanıtımına destek olunması, beşeri kaynak kapasitelerinin artırılması, yatırım ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi, ihracatta ürün ve pazar çeşitlendirmesine gidilmesi, ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması yoluyla katma değerli ürün ve hizmetlerin üretiminin artırılması konularına odaklanılacaktır. Ek olarak, kara kökenli oluşan ve denize taşınan çöpler ile beraber balıkçı barınakları, açık deniz kafes balıkçılığı, liman ve tersanecilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilikle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla, deniz çöpleri oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir. Yerel yönetimlerce biyolojik arıtma tesisleri kurulması, Deniz Çöpleri İl Eylem Planları (DÇEP) ve Sıfır Atık Mavi Hareketi'nin hayata geçirilip yaygınlaştırılmasına destek verilecektir."

Trabzon bölgede su ürünleri yetiştiriciliğinde lider

Doğu Karadeniz (TR90) Bölgesi için Mavi Ekonomi'nin bahsedilen bileşenleri içerisinde özellikle su ürünleri alanının önemli bir rekabet ve büyüme potansiyeli taşıdığının düşünüldüğü raporda, "Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün de içinde yer aldığı tarım sektörü, istihdam ve dış ticaret göstergeleri itibarıyla TR90 Bölgesi'nin sosyo-ekonomik yapısını belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bölge ihracatında bitkisel ve hayvansal üretimin aldığı pay tü yüzde 49, gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörünün aldığı pay ise yüzde 28'dir. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksine (RCA) göre bölgede tarım sektörü ihracatta rekabetçi özellik taşıyan tek sektördür. Su ürünleri alanında üretim artışına paralel bir şekilde çevremizde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik konjonktürel gelişmelerin de etkisi ile ciddi bir ihracat ivmesi yakalanmıştır. Bu çerçevede son 5 yılda (2018-2022) su ürünleri sektörü ihracat ve üretim artışı ile bölgede en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Bölgede bu dönemde su ürünleri ihracatı 47 milyon dolardan 183 milyon dolara yükselmiş, su ürünleri yetiştiricilik miktarı ise yüzde 115'lik artış ile 32 bin 328 tona ulaşmıştır. Bu yetiştiricilik miktarının 10 bin 746 tonu iç sularda, 21 bin 582 tonu ise denizde gerçekleştirilmiştir. En çok yetiştirilen türler sırasıyla gökkuşağı alabalığı, Karadeniz alabalığı ve levrektir. Bölgede en fazla yetiştiricilik Trabzon'da olup 2022 yılı Trabzon'un su ürünleri yetiştiricilik miktarı 13 bin 256 ton olarak gerçekleşmiştir. Trabzon'u sırasıyla 7 bin 57 tonla Artvin; 6 bin 154 tonla Ordu; 3 bin 73 tonla Rize; 2 bin 658 tonla Gümüşhane ve 170 tonla Giresun illeri izlemektedir. Türkiye bazında sektörel verileri incelediğimizde ülkemizde yaklaşık 850 bin tonluk su ürünleri üretiminin olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını 514 bin ton ile yetiştiricilikten elde edilen ürünlerin oluşturduğunu görüyoruz. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 145 bin 649 tonla alabalık, denizlerde ise 156 bin 602 tonla levrek ve 152 bin 469 tonla çipura olmuştur. Bu noktada bölgemizin en önemli üretimi de alabalık üzerine olup, ülkemizdeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 15'ini bölgemiz üreticileri gerçekleştirmektedir" bilgilerine yer verildi.

Demiryolu bağlantı talebi

Mavi Ekonomi içerisinde bölgedeki Rize, Hopa, Trabzon, Giresun, Ünye ve Fatsa limanlarında mevcut yaklaşık 20 milyon tonluk toplam kapasitenin artırılması dışında 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda belirtildiği üzere iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla karbon emisyonunun azaltılması, yeşil liman uygulaması için teşviklerin sağlanması ve çevreye zararlı makine ve ekipmanların kullanımının kısıtlanması önem arz etmekte denilen DOKA raporunda, "Limanların kapasitelerini ve kullanım oranlarını artırabilmek adına diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonlarının dolayısıyla kombine taşımacılığın (kara, deniz, demir, havayolu) artırılması, dijital ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bölgede demiryolu bağlantısının halen olmaması ise gerek sanayi gerek ticaret anlamında potansiyeli kısıtlayan ciddi bir engeldir. Bu noktada tüm bölge illerinde şehir gündemlerinde bu noktanın ön plana çıkarılması ve tüm bölgenin bir talebi olarak daha yoğun bir şekilde talep edilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Mavi Ekonomi ile Karadeniz'de lider ülke olmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

 • Edirne'de metrelerce uzayan tava ciğer kuyruğu
  19:24 Edirne'de metrelerce uzayan tava ciğer kuyruğu

  Edirne'de, kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek isteyen yüzlerce vatandaş metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Tarihi ve turistik bir kent olan Edirne, bayram tatilinde binlerce turisti ağırladı. Restoranların önünde saatlerce bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Ziyaretçiler, tava ciğerin tadına bakmadan kentten ayrılmamak için uzun süre beklemeye razı olduklarını belirtti.

 • ATM'den 10 TL ve 20 TL Para Çekme İşlemleri Sonlanıyor
  19:09 ATM'den 10 TL ve 20 TL Para Çekme İşlemleri Sonlanıyor

  Bankaların aldığı karar doğrultusunda, Türkiye genelinde ATM'lerden 10 TL ve 20 TL çekme işlemleri resmi olarak sona eriyor. Enflasyon ve TL'nin değer kaybı nedeniyle bankalar, ATM'lerde 10 ve 20 TL banknotları yerleştirmeme kararı almıştır. Bu durum, vatandaşların 100 ve 200 TL banknotları daha fazla kullanmasına ve 10 ve 20 TL ile alınabilecek ürün ve hizmetlerin azalmasına sebep olmuştur.

 • Diyarbakır'da Oteller Ramazan Bayramı'nda Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı
  18:25 Diyarbakır'da Oteller Ramazan Bayramı'nda Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

  Diyarbakır'da oteller, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için Diyarbakır'ı tercih etti. Otellerdeki yoğunluk karşısında ziyaretçiler şaşkınlık yaşadı.

 • Rize'de Üreticilere Ücretsiz Ata Tohumu Dağıtıldı
  17:57 Rize'de Üreticilere Ücretsiz Ata Tohumu Dağıtıldı

  Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) tarafından Engindere Mahallesi'nde üreticilere mısır, fasulye, salatalık, kara lahana, maydanoz, pazı ve kabak tohumu verildi. Dernek Başkanı Mustafa Mavi, geçen yıldan itibaren üreticilere ata tohumu dağıttıklarını söyledi. Vatandaşların ata tohumuna ilgi gösterdiğini ifade eden Mavi, 'Geleneksel tohumlarımızı yaymaya çalışıyoruz.' dedi. Ata tohumu dağıtım törenine, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve muhtarlar da katıldı.

 • Vietnam'da tarihin en büyük banka dolandırıcılığı davası sonuçlandı
  17:46 Vietnam'da tarihin en büyük banka dolandırıcılığı davası sonuçlandı

  Ho Şi Minh City'deki sömürge döneminden kalma ihtişamlı mahkeme binasında büyük bir olay yaşandı. 67 yaşındaki emlakçı ve inşaatçı Truong My Lan, 44 milyar dolar kredi almak suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. Davada 2700 kişinin ifadesi alındı ve 85 kişi suçlu bulundu. Truong My Lan'ın kocası ve yeğeni de hapis cezası aldı. Bu olay, Vietnam'da beyaz yaka suçlardan ölüm cezası verilen nadir kadınlardan biri oldu.

 • Edirne'de Tava Ciğer İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
  17:36 Edirne'de Tava Ciğer İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

  Edirne'de yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek isteyen yüzlerce vatandaş metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Turistler saatlerce sıra beklemeye razı olurken, ciğerciler zorlu bir süreç yaşadı.


Advertisement