Disk: 35 Senede Kişi Başına Milli Gelir 2,4 Kat Büyürken Asgari Ücret Neredeyse Yerinde Saydı - Son Dakika
Güncel

Disk: 35 Senede Kişi Başına Milli Gelir 2,4 Kat Büyürken Asgari Ücret Neredeyse Yerinde Saydı

Disk: 35 Senede Kişi Başına Milli Gelir 2,4 Kat Büyürken Asgari Ücret Neredeyse Yerinde Saydı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) "Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme Raporu"nda, verimlilik ve ekonomik büyümenin asgari ücrete yansımadığı belirtilerek, 1978'den bu yana ekonominin sabit fiyatlarla 3,8 kat, kişi başına düşen milli gelirin 2,4 kat büyümesine rağmen, gerçek asgari ücretin neredeyse yerinde saydığını belirtti.

22.12.2013 10:23

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) "Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme Raporu"nda, verimlilik ve ekonomik büyümenin asgari ücrete yansımadığı belirtilerek, 1978'den bu yana ekonominin sabit fiyatlarla 3,8 kat, kişi başına düşen milli gelirin 2,4 kat büyümesine rağmen, gerçek asgari ücretin neredeyse yerinde saydığını belirtti.

DİSK-AR'ın raporunda, asgari ücretin gelişme seyrinin, kişi başına düşen milli gelirdeki artış ile paralel gitmesi halinde 35 yılda net bin 634 TL'ye ulaşması gerektiği vurgulandı. Raporda Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, OECD verileri ile endeksleme yöntemi kullanılarak yapılan hesaplamaya göre; 35 yıllık bir dönem için ekonomi sabit fiyatlarla 3,8 kat, kişi başına milli gelir 2,4 kat büyürken reel asgari ücret yüzde12'lik gelişme ile neredeyse yerinde saydı.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik İndeksine göre, Türkiye'nin, insani gelişmişlik açısından 187 ülke içerisinde 90. sırada olduğu hatırlatılan raporda, şöyle denildi:

" Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması için;

-Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit edilmelidir.

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır.

-Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır.

-Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücrete uygulanması yolundaki girişimlerden uzak durulmalıdır.

-Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır.

-Asgari ücretlinin geçim haddi ile enflasyon arasındaki uyumsuzluğun yoksullaştırıcı etkisi göz önüne alınarak, enflasyon verilerinde temel harcama kalemleri dikkate alınmalı, TÜFE sepeti emek örgütlerinin katılımı ile belirlenmeli ve denetlenmelidir.

-Asgari ücretle çalışanlar için elektrik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır.

-Sabah 6.00-9.00 ile akşam 18.00-21.00 saatleri arasında ulaşım parasız olmalıdır.

-Eğitimde hiçbir ad altında para alınmamalı, eğitimin okul dışı giderleri devlet tarafından karşılanmalı, sağlık tümüyle parasız olmalıdır.

-Asgari ücretliden vergi alınmamalıdır."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Disk: 35 Senede Kişi Başına Milli Gelir 2,4 Kat Büyürken Asgari Ücret Neredeyse Yerinde Saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • gariban: bizi savun manız ve durumu en dedaylı şekilde ele almanız asgari ücretileri yani beni bizleri çok mutlu etti ama ne yazıkki bu durum böyle gitmez el insaf görüşmeyi yapan baronlar torununuza yada çocugunuzun verilen asgari ücret cep harçlığı ALLAH a havale ediyoruz..... 0 0 Yanıtla

Advertisement