Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı" - Son Dakika

Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı"

09.04.2016 17:34

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın'ın konuşması "Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı" (bekleyecek) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın: "Esed rejimi Suriye'de iktidarda kaldıkça ve destekçileri Suriye'yi kendi menfaatleri için mahvettikçe, DAEŞ ve benzer gruplar şiddet içeren radikal ideolojilerini yaymak için kaos ve yıkımı uygun araçlar olarak görecektir" "Unutmamız gerekiyor ki Esed, Suriye'de 400 bin kişiyi öldürmüş durumdadır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın'ın konuşması "Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı" (bekleyecek)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın:

"Esed rejimi Suriye'de iktidarda kaldıkça ve destekçileri Suriye'yi kendi menfaatleri için mahvettikçe, DAEŞ ve benzer gruplar şiddet içeren radikal ideolojilerini yaymak için kaos ve yıkımı uygun araçlar olarak görecektir"

"Unutmamız gerekiyor ki Esed, Suriye'de 400 bin kişiyi öldürmüş durumdadır. Bu şiddet sarmalı birçok grubun güçlenmesini sağlamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir terör örgütü bu sayıda insan öldürmemiştir"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Esed rejimi Suriye'de iktidarda kaldıkça ve destekçileri Suriye'yi kendi menfaatleri için mahvettikçe, DAEŞ ve benzer gruplar şiddet içeren radikal ideolojilerini yaymak için kaos ve yıkımı uygun araçlar olarak görecektir" dedi.

İbrahim Kalın, El-Şark Forumu ve Afrika-Ortadoğu Merkezi'nin Beşiktaş'taki Conrad Otel'de düzenlenen "Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, aşırıcılığın ortaya çıkmasının bir çok nedeni olduğunu belirtti.

DAEŞ, PKK, ETA veya Myanmar'daki Budist grupların terör saldırılarına dikkati çeken Kalın, radikalizmin yalnızca tek bir din ile bağdaştırmanın yanlış olduğunu söyledi.

Fikirlerin yaygınlık kazanması neticesinde radikalizmin gittikçe büyüyerek bölgede geliştiğini aktaran Kalın, "Bunlar İslamiyet'le terör arasında bir bağ kurmaya da uğraşmaktadır. Bu tamamen yanlıştır. İslamiyet ile terör arasında bağ kurmak imkansızdır. İslamiyet bunu şiddetle reddetmektedir. İslam alimlerinin sözlerine bakacak olursak, bu konuda defalarca görüşlerini açıklamışlardır gerek İslam dünyasında olsun gerekse İslam dünyası dışında olsun. Çünkü İslamiyet terörü şiddetle reddetmektedir. Bu bir gerçektir. Batılıların da bunu anlaması gerekiyor" diye konuştu.

DAEŞ'in metodolojik esasını tek başına reddetmek yeterli olmadığını örgütün İslam'ı temel mesajını nasıl gasp ettiğini ve bozduğunu göstermenin gerekli olduğunu aktaran Kalın, "Aslında DAEŞ'in ideolojisi ve uygulaması, dünya üzerinde yaşayan 1,7 milyar Müslümanın inançlarına ve yaşam şekillerine taban tabana zıt" diye konuştu.

İslami entelektüel ve hukuki geleneğin içerisinde, şiddet içeren aşırılığı önleyebilecek kaynaklar bulunduğunu aktaran Kalın, "İslami sosyal ve kültürel tarih, Bağdat, Semerkant ve İsfahan'dan İstanbul, Saraybosna ve Cordoba'ya kadar bir barış ve hoşgörü kültürünün nasıl oluşturulup, sürdürüleceğinin örnekleriyle dolu... Bugün Müslüman alimler ve dini liderler, gençlerin gerek Avrupa başkentlerinde gerekse İslam ülkelerindeki şiddete yönelen radikal grupların eline düşmesini engellemenin yolunu bulmak zorundalar. Sorun, bu mesajın günümüz dünya düzeninin aşırılıklarında kaybolmasıdır" dedi.

Yakın tarihte 2 dünya savaşı olduğunu ardından Bosna Hersek'te, Afrika'da ve dünyanın muhteliflerinde toplu öldürme olaylarının vuku bulduğuna dikkati çeken Kalın, bu olayların olumsuz bir etki bıraktığını ve ülkelerde istikrarsızlığa neden olduğunu ve istikrarsız ve güvensizlik ortamlarının terörün kaynağını oluşturduğunu vurguladı.

Suriye'deki iç savaşa dikkati çeken herkesin gözü önünde milyonlarca insanın yurtlarını terk etmek zorunda kaldığını aktararak Kalın, "DAEŞ teröristleri ve diğerleri, radikal ideolojilerini yaymak ve yeni üyeler kazanmak için Suriye savaşını kullanıyorlar. Suriye'deki savaş, Doğu Akdeniz'de kendi politikalarını uygulamaya koymak isteyen tüm gruplar ve devletler için yararlı bir araca dönüştü. Suriye'deki savaş, sadece vahşi ve sorumsuz değil, aynı zamanda Ortadoğu'dan Avrupa ve Amerika'ya herkesin güvenliğini tehdit eden ve pahalıya mal olacak bir küresel güç oyunun dekorudur. Esed rejimi Suriye'de iktidarda kaldıkça ve destekçileri Suriye'yi kendi menfaatleri için mahvettikçe, DAEŞ ve benzer gruplar şiddet içeren radikal ideolojilerini yaymak için kaos ve yıkımı uygun araçlar olarak görecektir" diye konuştu.

DAEŞ'in bu zemini bulmasına neden olan sebeplerin ortadan kalkması gerektiğini kaydeden Kalın, "DAEŞ sadece daha büyük bir problemin belirtisidir. Bu problem modern dünyanın radikallerinin, uluslararası sistemin başarısızlığının, umutsuzluk ve nihilizmin, siyasi ve ekonomik adaletsizliğin ve gelenek ile modernite arasındaki gergin ilişkiden gelen bir sorundur.

Terörün, hükümetin denetimi kaybettiği ülkelerde daha fazla geliştiğini ifade eden Kalın, bu konuda uluslararası işbirliği ve yardımlaşmanın olması gerektiğini belirtti.

Brüksel ve Ankara'daki terör saldırılarının tüm uluslararası toplumu sarstığını ifade eden Kalın, bu saldırıların terörle mücadelede uluslararası bir politika izlenmesinin gerekli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "DAEŞ'in stratejisine karşı bir strateji ortaya konulmalı. Öncelikle İslam ülkelerinin bir ele ele vererek bu terör örgütü ve düşünsel arka planına karşı bir strateji ortaya koymaları gerekir" dedi.

DAEŞ'in Suriye'deki iç savaş ve Irak'taki siyasi ve güvenlik sorunlarının sonucunda ortaya çıkmış bir örgüt olduğunu kaydeden Kalın, şöyle konuştu:

"Unutmamız gerekiyor ki Esed, Suriye'de 400 bin kişiyi öldürmüş durumdadır. Bu şiddet sarmalı birçok grubun güçlenmesini sağlamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir terör örgütü bu sayıda insan öldürmemiştir. Bizim Suriye'de yaşananları unutmamamız gerekiyor. DAEŞ ne kadar barbarca saldırılar yapmış olsa da bu rakama ulaşmış değildir. Bu anlamda DAEŞ'le savaşıyoruz adı altında birçok problem yaşanmış ve başarısız strateji nedeniyle bir çok insan kin tutar hale gelmiştir, bu politikalara karşı. Yine çifte standartlı politikalar, terör örgütlerine karşı çifte standartlı bakış açısı sorunu artırmaktadır.DAEŞ terör örgütüdür ama PKK'da yine bir terör örgütüdür. Özellikle Türkiye'ye yönelik şiddet kullanmaktadır. PKK, Avrupa'da destek alabilmektedir. PKK'nın faaliyetlerine DAEŞ'le mücadele adı altında bahane gösteremeyiz, PKK'nın, PYD'nin desteklenmesini bahane edemeyiz çünkü aynı yöntemleri kullananan aynı terör bakış açısına sahip örgütler bunlar.

İkinci olarak, iyi veya kötü terörist yoktur. Etnik, dini veya siyasi amaçlarına bakılmazsızın terör her yerde terördür. Paris ve Brüksel'deki saldırıları düzenleyen DAEŞ'i terörist örgüt olarak görüp, son iki ayda Ankara'da iki terör saldırısı düzenleyen PKK'yı terör örgütü olarak görmemek mantıklı da, ahlaki de değildir. AB ülkeleri, PKK'nin Avrupa'daki sistemi manipüle etmesine izin vererek teröre karşı tutarlılık testinde başarısız olmuşlardır. PKK terörü, DAEŞ ile mücadele adı altında meşrulaştırılamaz. Son Ankara ve İstanbul saldırıları, karşıt ideolojik-politik arka planlarına rağmen, DAEŞ ve PKK'nın Türkiye'ye yönelik terör eylemlerinde birleştiğini gösterir."

İslam dünyasının özgüvene ihtiyacı olduğunu aktaran Kalın, şöyle konuştu:

"Başkalarını suçlamak bizim sorunlarımızı çözmez, aksine entelektüel tembelliği ve ahlaki mutaassıplığa neden olur. Klasik İslam medeniyetinin büyük başarılarıyla elbette gurur duyulmalıdır, hepimizin bunlardan öğreneceği çok şey var. Ancak, onları bugün tekrardan üretmek tamamen farklı bir meseledir, bu da verimli bir eğitim sisteminin görevidir. Dünyanın diğer güçlü ülkeleri gibi, Müslümanlar da kendi geleneklerine ihanet ettiler. Adaletsizliğin, eşitsizliğin, fakirliğin, aşırıcılığın ve terörün aralarında yuvalanmasına izin verdiler. Müslüman liderler, alimler, kadın ve erkek yazarlar, iş adamları ve toplum hizmetinde bulunanlar bir adım öne çıkmalı ve inanç, akıl ve değer üzerine kurulu bir kültür inşa etmelidir. Zengin doğal kaynakları bulunan Müslüman ülkeler, fakirliğin yok edilmesi, eğitim, iyi yönetim, kentsel gelişim ve gençler ile kadınların istihdamına yönelik yatırımlar yapmalıdır. Daha fazla ülke, kaynaklarını daha iyi kullanmalı ki İslam ülkeleri tekrar barış, adalet, inanç, akıl ve değer bölgeleri olmalı. Bunu için daha iyi yönetim, siyaset ve planlama gerekiyor, ancak en önemlisi dünya ile ilişkimizi yeniden tanımladığımız ve ona bize verilen bir "emanet" olarak davrandığımız bir mentalite devrimi gerektiriyor. ve bunların tamamı, iç dünyamızı saflaştırmakla ve Allah'ın yarattıklarına merhamet ile akıl davranmakla başlar."

Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı
Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı
Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı
Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek Konferansı' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? Dağlık Karabağ'da mayın patladı, 1 Azerbaycan askeri şehit oldu Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü Galatasaray oyunu rakip kaleye yıktı! Art arda pozisyonlardan sonuç gelmedi İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar