Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Toplantılarının Sonuç Bildirgesini Açıkladı - Son Dakika
Güncel

Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Toplantılarının Sonuç Bildirgesini Açıkladı

Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Toplantılarının Sonuç Bildirgesini Açıkladı

Şırnak Barosu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları, iki günlük toplantının ardından sonuç bildirgesini açıkladı.

04.05.2014 13:28

Şırnak Barosu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları, iki günlük toplantının ardından sonuç bildirgesini açıkladı.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 14 ilin baro başkanları, bölgede yaşanan son süreci değerlendirmek üzere Cizre'de bir araya geldi. Türkiye ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ele alınan konular sonuç bildirgesi olarak basın toplantısıyla açıklandı. Cizre'de bir araya gelen Şırnak, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Van Baro Başkanları adına açıklama yapan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, 3-4 Mayıs tarihlerinde Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları'nın Şırnak'ta yapmış olduğu toplantıda güncel ve mesleki sorunları tartıştıklarını ve bir karar üzerine mutabık kaldıklarını söyledi. Elçi, verilen karar ve mutabık kalınan konuları açıkladı.

"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

Mutabık kalınan konulardan birinin yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Elçi, "Yürürlükteki Avukatlık Yasası'nın, baroların üzerinde vesayete yol açan hükümler nedeniyle bağımsızlığını zedelediği ve mesleğin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu, bu nedenle yeni bir yasaya ihtiyaç olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Ancak; Avukatlık Yasası Tasarısı Taslağı, mesleğin ihtiyaçlarını gidermediği gibi, mevcut yasadan da geriye götürecek düzenlemeler içermektedir. Taslakta özellikle; mesleğe kabul, sınav, soruşturma ve baroların işleyişi ile ilgili Bakanlık vesayeti arttırılmıştır. Baro kurullarında görev alacak avukatlara maaş ve ücret adı altında ödeme yapılmasını öngörmesi alınacak görevin doğasına ve mesleğin bağımsızlığına halel getirecek niteliktedir. Delegasyon sisteminin adil olmadığı bilinen bir gerçektir. Ancak, yeni düzenleme yapılırken, tüm baroların dengeli ve temsilde adalet ilkesine uygun bir şekilde temsili sağlanmalıdır. Yabancı hukuk bürolarının ya da Türkiye'de faaliyet yürüten hukuk bürolarının birden fazla yerde şube açabilmesi meslekte kartelleşmeye gitmenin yolunu açacak ve genç avukatların büro açmasını zorlaştıracak, emeklerinin sömürülmesinin yolunu açacaktır" diye konuştu.

"BARIŞ SÜRECİNDE SOMUT ADIMLARIN ATILMAMASI KAYGIYA NEDEN OLDU"

Elçi, barış ve çözüm sürecinin devamını desteklediklerini ancak, sürecin başında toplumda oluşan heyecan ve beklentinin devamı için gerekli olan pratik ve somut adımların atılmaması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle yerini kaygıya bıraktığını kaydetti. Elçi, "Bu nedenle, barış sürecinde mesafe kat edilebilmesi için geçmişle yüzleşme ve hakikatin ortaya çıkarılması ve suçların etkin kovuşturulması bakımından sanıkları kamu görevlisi olan dosyaların nakillerine son verilmesi, faili meçhul suçların ve kayıpların insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması gerekir. Toplumda yeniden çatışmalı sürecin başlaması konusundaki algı ve korkuya sebebiyet veren durumlara müsaade edilmemesi gerekir. Kamuoyunda "MİT Yasası" olarak bilinen ve yürürlüğe giren yasa günlük siyasi kaygılarla hazırlanmıştır. Bu yasa hukuk güvenliğine aykırı olduğu gibi, özel yaşam hakkını da ihlal etmektedir. MİT görevlilerini yargıdan bağışık tutan yasanın, hukuk dışı oluşum ve faaliyetlere zemin hazırlayacağından kaygılıyız. Temel hak ve hürriyetleri, örgütlenme özgürlüğünü tehdit eden bu yasa ile hukuk devleti istihbarat devletine dönüştürecektir.

İdam cezası, yaşam hakkının kutsallığına aykırı ve modern ceza hukukunda kabul görmeyen bir infaz biçimidir. Bugün hala İran'da ve yakın zamanda Mısır'da idam cezalarının verilmesini ve uygulanması kabul edilemez buluyoruz. Özellikle siyasi suçlara verilen bu cezaları kınıyor ve bir an önce son bulması çağrısını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"AĞRI VE GÜROYAMKA'TAKİ SEÇİMLERDE GÖZLEMCİ OLACAĞIZ"

30 Mart yerel seçimlerinde, seçim sonuçları üzerinde yaşanan tartışma ve itirazlar kamuoyunda seçimin güvenirliğine ilişkin şüphelerin oluşturulduğunu ifade eden Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, "Bu tartışmalar ile iptal edilen ve 1 Haziran'da Ağrı ve Güroymak'ta yenilenecek olan seçimlerin demokratik ve adil bir şekilde yapılması konusunda bölge baroları olarak gözlemci olacağımızı kamuoyuna saygı ile sunuyoruz" dedi.

Sonuç bildirgesinin ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen 14 Baro Başkanı toplu fotoğraf çekiminden sonra Cizre'den ayrıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Toplantılarının Sonuç Bildirgesini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement