Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika

Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye\'nin imzaladığı 5 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete\'de
Son Güncelleme: 07.04.2022 10:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Tacikistan arasında 1996'da imzalanan Kara Yolu Taşımacılığına İlişkin Anlaşma'ya istinaden geçen yıl Duşanbe'de toplanan "Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı" protokolü onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Protokole göre taraflar ilave geçiş belgesi talebinde bulunma, alternatif geçiş koridorları, iş birliği amacıyla fiziki ve çevrim içi seminerler düzenleme, uluslararası kara taşımacılığı gibi alanlarda iş birliği yapma konusunda mutabakata vardı.

Türkiye ile Maldivler arasında 30 Ocak'ta imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması da onaylanan milletlerarası antlaşmalar arasında yer aldı.

Bu anlaşmaya göre iki ülke sanat, halk gelenekleri, müzecilik ve kütüphanecilik gibi alanlarda iş birliği yapacak, ortak projeler geliştirecek.

Karşılıklı sanatçı ziyaretlerini de destekleyecek olan iki ülke edebiyat alanında yapacağı iş birliğiyle karşılıklı olarak edebi eserlerin tercümesini, yazarların ve eserlerin fuarlara, sempozyumlara ve festivallere katılımını destekleyerek diğer tarafın edebiyatının tanıtılmasını sağlayacak.

10 Ekim 2018'de imzalanan Türkiye ile Zimbabve Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması da onaylandı. Bu anlaşmayla iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon da kurulmuş oldu.

Anlaşmaya göre taraflar ticareti geliştirme, karşılıklı yatırım, balıkçılık, ormancılık, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda iş birliği yapacak. Ayrıca iki ülke ithalat ve ihracatı ilgilendiren konularda birbirine "en çok kayırılan ülke" muamelesi yapacak.

Taraflar ayrıca ticareti kolaylaştırıcı önemler alacak ve iş birliğini kolaylaştırmak için tanıtıcı faaliyetlere katılımı, karşılıklı ticari heyet ve özel sektör temaslarını teşvik edecek.

Türkiye ile Moldova arasında 17 Ekim 2018'de Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesinin eğitim kalitesini artırmaya yönelik imzalanan mutabakat zaptı da onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu anlaşmaya göre okulun eğitim araç ve gereç ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanacak, gönderilecek araç ve gereçler Moldova tarafından gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Moldovalı öğretmenlerin öğreteceği derslere ilişkin araç ve gereçler ise Moldova tarafından temin edilecek.

Okulda Türkçe ve Rumencenin yanı sıra İngilizce ve Rusça eğitimi de verilecek.

Türkiye ile İsviçre arasında "Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşma" da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu anlaşmayla taraflar uluslararası örgüt daimi temsilciliklerinin, diplomatik misyonların ve konsolosluk mensuplarının refakatçilerine, refakat ettiği kişiyle aynı meskende yaşaması şartıyla kazanç getiren bir işte çalışmasına izin verecek.

Refakatçiler ise çalışan kişinin eşi, 21 yaşının altındayken resmi izin alarak refakatçi girişi yapmış 25 yaşından küçük bekar çocuklar ve kabul eden devletin çalışmasına izin verebileceği herhangi bir refakatçi olarak sıralandı.

Bu anlaşmadan faydalanan kişilerin çalışma izinlerine refakat ettikleri kişinin görev süresinin dolmasıyla son verilecek. Bu kapsamda çalışanlar vergilerini ise çalıştıkları ülkenin mevzuatına göre ödeyecek.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul'da İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Kurulmasına Dair Anlaşma da onaylandı.

Bu kapsamda OCHA'ya ait binalar, belgeler ve araçlar dokunulmaz olacak. OCHA, kamu hizmetleri ve iletişim hizmetlerinden faydalanmada Türkiye'deki bir diplomatik misyonla aynı haklara sahip olacak.

Kuruma ait araçlar diplomatik plakalı olacak vergisiz olarak akaryakıt alabilecek. OCHA personeli ile ailesine ise bazı kolaylıklar sağlanacak ve Türkiye'deki diplomatik misyon çalışanlarına tanınan bazı kolaylıklardan faydalanabilecek.

İstanbul'da bir ofis kuracak OCHA, taşınır ve taşınmaz mal edinme hakkına da sahip olacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika


Advertisement