İso "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"Nu Açıkladı (2) - Son Dakika
Ekonomi

İso "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"Nu Açıkladı (2)

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2014 yılı araştırmasına göre, İkinci 500 şirketlerinin toplam aktifler cari olarak yüzde 14,5 artarken, öz kaynakları yüzde 17,4, toplam borçları ise yüzde 12,7 yükseldi.

14.07.2015 12:25
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2014 yılı araştırmasına göre, İkinci 500 şirketlerinin toplam aktifler cari olarak yüzde 14,5 artarken, öz kaynakları yüzde 17,4, toplam borçları ise yüzde 12,7 yükseldi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı 2007 yılında yüzde 47,6 iken, 2013 yılında yüzde 38,8'e kadar inmişti. Aynı dönemde toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı ise yüzde 52,4'ten yüzde 61,2'ye yükselmişti. 2014 yılında ise öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 39,8'e çıktı. Ancak bu oran hala sürdürülebilir bir borç/öz kaynak ilişkisi olmaktan uzak bulunuyor.

İkinci 500 Büyük şirkette 2014 yılında toplam aktifler cari olarak yüzde 14,5 artarken, öz kaynaklar yüzde 17,4, toplam borçlar ise yüzde 12,7 yükseldi. İkinci 500 kuruluşları, 2014 yılındaki bilanço büyümesini daha çok öz kaynaklarıyla gerçekleştirdi. Bu da İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun finansal kaldıraç oranının iyileştiğini gösterdi.

İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışları 2014 yılında yüzde 12,9 büyürken, vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 106,2 arttı.

Bütün bunlar "İkinci 500 Büyük" kuruluşun, 2014 yılında yaşanan mali dalgalanmaları daha iyi yönettiğini, mali yapı açısından sağlıklı bir gelişme içinde olduğunu gösterdi. Buna bağlı olarak sanayi kuruluşları 2014 yılında artan gelirleriyle öz kaynaklarını yükseltebildi ve kısmen yeterli iç kaynak  üretebildi. Bu da şirketlerin borçlanma bağımlılığının bir miktar azalmasını sağladı.

Toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 60,2

İkinci 500'ün toplam borçlar/öz kaynaklar dengesinde son 10 yıldır öz kaynaklar aleyhine oluşan bozulmanın geçen yıl biraz düzelmeye başladı. İSO İkinci 500'de toplam borç/öz kaynak oranı 2012 yılında 133,5 iken, 2013 yılında 25 puana yakın artarak 157,8 olmuştu. 2014 yılında ise bu oran 151,6'ya indi.

Borç/öz kaynak oranının 2014 yılında gerilemesi, büyük ölçüde şirketlerin karlılık ve öz kaynak oluşturma olanaklarındaki iyileşmeden kaynaklandı. Bu oranın gerilemesinde döviz cinsi borçların 2014 yılında daha sınırlı büyümesinin de etkisi oldu.

Kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payı ise 2014 yılında hemen hemen aynı kaldı. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda kısa vadeli borçların toplam borçlara oranının 2010 yılında yüzde 70,9 iken, 2014 yılında yüzde 65,6'ya kadar gerilemesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

- Kar eden şirket sayısı arttı

İSO İkinci 500 şirketlerinin öz kaynaklarının toplam varlıklar içindeki payı, 2014 yılında 1 puanlık artış gösterse de 2007 yılından bu yana yaşanan trendin tersine döndüğü söylenemiyor. İkinci 500'deki toplam borçların toplam varlıklar içindeki payının yüzde 60,2 ile yüksek bir seviyede bulunması, bu kuruluşların mali yapısında öz kaynaklar aleyhine bir kompozisyona işaret etti. Bu veriler, şirketlerin borç bağımlılığının ve öz kaynak ihtiyacının sürdüğünü gösterdi.

İSO'nun, 1.000 büyük sanayi kuruluşunu kapsayan araştırmasının ortaya koyduğu ve sanayinin genel durumunu ortaya koyan en önemli verilerden biri de duran varlıklar ile dönen varlıklar arasındaki ilişki oldu. Bu oranın Türkiye'nin Birinci 500 şirketine göre İkinci 500 şirketlerinde biraz daha kötü olduğu görüldü. Birinci 500 şirkette duran varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 45 civarındayken, İkinci 500'de bu oran yüzde 41'lere kadar geriledi.

Bilanço hanelerinde kar yazan şirket sayısında 2013 yılında İkinci 500 Büyük'te de Birinci 500'deki gibi bir azalma olmuştu. 2014'te ise Birinci 500'de olduğu gibi İkinci 500'de de kar eden şirket sayısında belirgin bir artış kaydedildi.

İkinci 500 içinde 2014 yılında kar eden kuruluş sayısı 426, zarar eden kuruluş sayısı ise 74 oldu. 2013 yılında kar eden kuruluş sayısı 377, zarar eden firma sayısı ise 123 olarak ortaya çıkmıştı.

- İkinci 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 29,3 arttı

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, teknoloji yoğunluklarına göre üretilen katma değer bazında incelendiğinde, Birinci 500'deki dağılımla hemen hemen aynı görüntünü ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki bu tablo, teknolojiyle ortaya koyabildiğimiz  katma değerin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu gösterdi. Üretilen katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 45 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubu aldı. Bu grubun 2013 yılı payı yüzde 45,8 idi. İkinci 500 içinde üretilen katma değer itibarıyla en yüksek ikinci pay yüzde 26,1 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun. Bu grubun 2013 yılı payı yüzde 26,2 idi.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 2013 yılında yüzde 23,4 iken, 2014 yılında yüzde 24,6'ya yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2013 yılında yüzde 4,6 iken, 2014 yılında yüzde 4,3'e indi. Birinci 500 içinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 22,6'da kalırken, İkinci 500 içinde payın yüzde 28,9 olması dikkat çekici bir gösterge."

İkinci 500 Büyük kuruluşun gelirlerinden Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları payın, önceki yıla göre bir miktar artmış görünse de hala oldukça düşük olduğu görüldü. 2014 yılında İkinci 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 29,3 artarak 223 milyon 435 bin lira olarak gerçekleşti. Şirketlerin üretimden satışlarından Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları pay yüzde 0,3 gibi düşük bir seviyede kaldı.

İSO İkinci 500 şirketleri bir önceki yıla göre 2014'te istihdamını yaklaşık 2 bin kişi artırdı.

İkinci 500 sıralamasında 95 yeni şirket girdi

İSO İkinci 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı yıllar itibariyle dalgalanma gösterdi. 10 yıldır bu klasmandaki yabancı sermayeli şirketler 65-75 bandı arasındayken, 2014 yılında bu şirketlerin sayısı 71 oldu. 2014 yılında yabancı sermaye paylı kuruluşların katma değer ile dönem kar ve zararı hariç diğer tüm göstergelerde İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki paylarında artış görüldü.

İkinci 500 kapsamındaki 71 yabancı sermaye paylı kuruluşun toplam üretimden satışlar içindeki payı, 2013 yılına göre 1,2 puan artarak yüzde 14,7 oldu. Yabancı sermaye paylı kuruluşlar 2014 yılında İSO İkinci 500 ihracatının yüzde 19,1'ini gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin ihracatının yüzde 1,15'ine denk geldi.

Türkiye'nin İkinci 500'ünde 2014 yılında ilk 10'da yer alan şirketlerin hiçbirinin 2013 yılı sıralamasının ilk 10 şirketi arasında bulunmaması dikkati çekti.

İkinci 500'de 2014 yılında en çok ihracat gerçekleştiren kuruluş 105 milyon dolarla "Prekons İnşaat" oldu. Onu 103 milyon dolarla "ATK Tekstil" ve 97 milyon dolarla "Cevher Döküm" izledi.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 2014 yılında 95 yeni şirket girdi. Bunlardan 27'si 2013 yılında "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer alırken, bu yıl İkinci 500'e geriledi. 68 kuruluş ise geçen yılki İSO 1.000 sıralamasının dışından gelerek sıralamaya girdi.

Birinci 500 araştırmasında olduğu gibi İkinci 500 şirketlerinde de veri kapatma eğilimi devam etti. İkinci 500'de bir önceki yıl 30 olan isminin açıklanmasını istemeyen firma sayısı 41'e çıktı. Yine bu araştırmada 275 şirket karını, 187 şirket ise ihracatını açıklatmadı. Çalışan sayısını kapatan şirket sayısı da 206 oldu.

Açıklamaya göre, 2014 yılında İSO İkinci 500 Büyük Kuruluş şöyle sıralandı:

2014 2013 Kuruluş Üretimden Satışlar (Net) (TL) 1 - Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. 212.578.183 2 184 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. 211.926.909 3 21 BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. 211.817.249 4 56 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. 211.812.855 5 160 Uğurdemir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. 211.326.603 6 29 SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş. 210.908.196 7 - BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. 210.850.654 8 66 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. 208.518.475 9 87 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 207.932.745 10 - Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 207.693.276 11 12 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 207.034.124 12 3 Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 206.897.381 13 - Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. 206.844.308 14 - Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. 206.700.175 15 85 Cevher Döküm Sanayii A.Ş. 206.625.159 16 - Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. 206.078.397 17 131 Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. 205.950.276 18 36 Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. 204.937.178 19 6 Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. 204.329.204 20 108 Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 204.211.700 21 127 Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. 204.157.642 22 22 Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 203.906.930 23 7 Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. 203.806.551 24 14 Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. 203.649.961 25 - ANATEKS Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş. 202.644.388 26 115 Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 201.613.949 27 - Doğan Gazetecilik A.Ş. 201.287.313 28 67 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. 200.344.687 29 33 SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 199.884.976 30 243 Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş. 199.863.560 31 - Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. 199.692.786 32 + Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 199.052.079 33 199 Söğütsen Seramik San. İnş. Mad. İth. İhr. A.Ş. 197.659.495 34 114 Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. 197.050.301 35 + Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. 196.927.853 36 135 P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 196.926.866 37 112 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. 196.879.702 38 - - - 39 - İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 196.490.069 40 - - - 41 38 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. 195.313.312 42 - Emas Makina Sanayi A.Ş. 195.251.426 43 46 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 195.131.477 44 44 İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 194.627.165 45 - Mar Tüketim Maddeleriİhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. 193.896.927 46 4 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. 193.534.875 47 34 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) 193.190.529 48 186 Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş. 192.952.318 49 117 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. 192.860.666 50 - Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 192.512.591 51 43 Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 192.065.807 52 260 Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. 191.942.492 53 50 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. 191.860.373 54 139 Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 191.356.849 55 - Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 191.313.343 56 180 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. 191.240.644 57 417 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 190.303.282 58 59 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. 190.302.144 59 11 Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş. 189.278.502 60 226 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 188.974.086 61 97 Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. 188.504.831 62 + Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 188.334.740 63 20 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. 188.115.371 64 62 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. 187.525.994 65 103 Türk Ytong Sanayi A.Ş. 187.350.788 66 31 Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. 186.421.964 67 - Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. 186.239.228 68 147 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. 185.896.225 69 76 Magnesit A.Ş. 185.827.937 70 - Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş. 185.826.741 71 75 Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. 185.723.209 72 + Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş. 185.653.372 73 218 Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 185.468.381 74 210 Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 185.043.714 75 - - - 76 + ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. 184.504.984 77 68 Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 184.219.460 78 - - - 79 143 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. 183.704.690 80 54 Erkunt Sanayi A.Ş 183.439.474 81 39 Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş. 183.085.133 82 100 Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. 183.041.750 83 145 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 182.782.590 84 294 Beşler Gıda ve Kimya A.Ş. 182.448.798 85 96 Hisarlar Makina San. ve Tic. A.Ş. 182.250.117 86 95 Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. 182.061.973 87 - - - 88 64 Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 180.825.958 89 80 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. 179.486.180 90 86 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. 179.050.186 91 192 A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. 179.039.270 92 - - - 93 323 Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 178.872.267 94 - - - 95 163 Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. 178.369.661 96 219 Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. 178.289.185 97 - - - 98 165 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 178.133.847 99 177 Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 177.843.409 100 + Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 177.510.248 101 - Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 177.179.341 102 244 Erbak- Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. 176.829.477 103 10 Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. 176.242.548 104 155 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. 176.217.623 105 247 Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 176.215.376 106 170 Ergaz San. ve Tic. A.Ş. 175.866.303 107 91 Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. 175.820.652 108 - Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 175.686.315 109 149 Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. 175.341.034 110 - Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş. 175.331.685 111 57 Ankara Un Sanayii A.Ş. 175.297.293 112 128 ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. 175.026.020 113 159 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 174.943.793 114 84 As-Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş. 174.778.743 115 208 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. 174.196.650 116 204 Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 174.171.179 117 336 Termikel Madeni Eşya San. İhr. ve İth. Tic. A.Ş 174.003.213 118 73 As Tavukçuluk Tarım İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 173.697.364 119 92 Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. 173.631.936 120 70 Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. 173.471.542 121 90 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 173.435.068 122 157 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. 172.273.274 123 174 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. 171.371.009 124 61 Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 170.953.915 125 216 Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 170.790.865 126 189 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. 170.309.779 127 262 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. 169.896.211 128 69 Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. 169.820.517 129 113 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 169.798.826 130 168 Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. 169.479.919 131 150 Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş. 169.470.517 132 179 Surtel Kablo Sanayii A.Ş. 169.102.271 133 206 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 169.089.735 134 146 Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 168.904.559 135 134 Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. 168.481.382 136 193 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. 168.206.716 137 222 Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. 167.758.216 138 51 PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. 167.481.177 139 27 Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 167.139.519 140 89 Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. 165.165.801 141 435 Prekons İnşaat Sanayi A.Ş. 164.767.532 142 328 ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 164.474.094 143 277 Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 164.372.297 144 267 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. 164.235.033 145 309 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. 163.814.200 146 182 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. 163.802.775 147 447 Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 163.565.407 148 102 Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. 163.469.588 149 207 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. 162.818.668 150 153 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. 162.779.541 151 63 Cevher Jant Sanayii A.Ş. 162.584.884 152 118 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. 162.569.273 153 175 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 162.507.802 154 111 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 162.453.443 155 82 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 162.370.020 156 156 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. 162.313.739 157 212 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 162.285.353 158 161 Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. 162.262.175 159 253 Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. 162.065.276 160 246 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. 161.330.585 161 126 Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. 160.733.471 162 215 Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. 160.582.981 163 152 Merter Helva San. ve Tic. A.Ş. 160.340.549 164 40 Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş. 160.268.777 165 318 Festival İplik ve Halı San. ve Tic. A.Ş. 159.184.612 166 124 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 159.070.237 167 - Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş. 159.063.457 168 137 Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. 158.695.478 169 141 Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 157.810.604 170 - - - 171 389 Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 157.460.185 172 - - - 173 93 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. 156.955.770 174 129 Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 156.721.735 175 - - - 176 - - - 177 300 Gurme Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 156.464.081 178 224 Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 155.941.142 179 106 Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 155.940.794 180 + Aytaç Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş. 155.773.890 181 232 Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 155.640.881 182 275 TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 155.555.985 183 94 Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 155.554.184 184 240 Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. 155.543.371 185 198 Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 155.489.374 186 - - - 187 - - - 188 164 Dost Fındık Gıda Kuy. İnş. Tah. Nak. Tur. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 154.480.309 189 + Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 154.404.813 190 - - - 191 136 Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. 153.978.242 192 + Dekoral Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 153.730.471 193 319 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 153.673.823 194 - - - 195 270 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayi A.Ş. 153.187.460 196 271 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 152.858.523 197 195 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. 152.344.809 198 266 Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti. 151.955.610 199 + Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. 151.599.132 200 172 Camiş Madencilik A.Ş. 151.567.680 201 188 Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. 151.526.713 202 231 Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 151.359.264 203 282 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. 151.209.713 204 343 Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 151.108.698 205 252 Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. 150.967.962 206 78 Cam Elyaf Sanayi A.Ş. 150.584.130 207 120 Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 150.500.401 208 + Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. 150.412.976 209 144 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 150.257.912 210 332 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 150.109.252 211 291 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. 150.017.203 212 317 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 149.898.763 213 - Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş 149.729.402 214 79 Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. 149.657.923 215 + Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 149.598.995 216 353 ÇİNKOM Çinko Kurşun Metal ve Madencilik San. Tic. A.Ş. 149.465.705 217 148 Ege Gübre Sanayii A.Ş. 149.419.804 218 278 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. 149.221.346 219 98 ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 148.431.884 220 394 Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 148.296.797 221 201 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. 147.988.013 222 162 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. 147.921.273 223 48 Akteks Akrilik İplik San. ve Tic. A.Ş. 147.311.482 224 233 Petro Yağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş. 147.087.280 225 - - - 226 242 Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. 146.995.050 227 375 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. 146.724.328 228 302 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. 146.541.923 229 - TÜVASAŞ-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 146.491.357 230 331 Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 146.311.325 231 - - - 232 230 Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. 146.157.793 233 - - - 234 292 AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 145.402.875 235 256 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 145.291.439 236 347 Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 145.078.896 237 293 Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 145.073.464 238 312 Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. 145.049.987 239 261 Venüs Giyim San. ve Tic. A.Ş. 144.954.327 240 - - - 241 + Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 144.811.842 242 60 Coşkunöz Radyatör ve Isı San. Tic. A.Ş. 144.185.030 243 49 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. 143.701.083 244 342 Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 143.619.348 245 263 Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. 143.193.756 246 436 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 143.037.857 247 181 Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. 142.800.546 248 - - - 249 457 Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 142.645.392 250 350 Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. 142.340.894 251 - - - 252 214 Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. 141.153.936 253 273 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. 140.767.882 254 304 Uludağ Maden Suları T.A.Ş. 140.732.718 255 + Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. 140.687.970 256 329 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. 140.387.732 257 227 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. 140.359.627 258 255 Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. 140.259.250 259 + Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. 140.037.787 260 296 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. 139.858.524 261 194 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. 139.366.824 262 + Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. 139.270.795 263 + Mersin Un San. ve Tic. A.Ş. 139.141.036 264 + Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. 139.012.249 265 196 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. 138.911.479 266 - - - 267 - - - 268 298 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. 137.757.608 269 324 Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. 137.118.356 270 + Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 137.111.740 271 313 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. 136.583.570 272 185 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. 136.395.990 273 248 Valf Sanayii A.Ş. 135.451.210 274 450 Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 135.337.528 275 269 Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş. 135.203.456 276 + Ekosinerji Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 134.953.582 277 220 Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. 134.624.882 278 274 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. 134.455.572 279 + EMS Mobil Sistemler ve Hastane Malzemeleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 134.383.655 280 272 Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 133.299.329 281 - - - 282 306 Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. 133.049.232 283 259 Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş. 132.750.157 284 398 Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. 132.707.564 285 399 Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 132.537.963 286 241 Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 132.351.374 287 357 Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. 132.259.307 288 + OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş. 131.983.556 289 410 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. 131.831.352 290 202 Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. 131.614.408 291 276 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. 131.078.767 292 303 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 130.540.349 293 352 Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 130.463.984 294 205 Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 130.201.677 295 286 Yıldız Granini Meyve Suyu San. ve Tic. A.Ş. 129.717.082 296 315 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. 129.712.618 297 362 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 129.561.399 298 + Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 129.037.309 299 123 İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. 128.978.201 300 396 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. 128.634.880 301 334 Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taahhüt A.Ş. 128.512.266 302 369 Pınar Su San. ve Tic. A.Ş. 128.352.109 303 379 Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 128.197.811 304 361 Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş. 128.138.439 305 365 Samsun Yem San. ve Tic. A.Ş. 127.921.924 306 476 Hacıoğulları Hazır Beton Saç ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 127.879.969 307 295 Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. A.Ş. 127.877.491 308 257 Akın Tekstil A.Ş. 127.571.801 309 310 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 127.330.939 310 388 Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti. 127.312.983 311 289 Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş. 127.263.381 312 140 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 127.207.635 313 322 MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. 127.102.108 314 299 Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 127.060.713 315 401 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 126.919.191 316 348 DYO Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. 126.321.945 317 + Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 126.202.490 318 411 Altınbey Giyim Ticaret A.Ş. 126.016.372 319 - - - 320 285 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 125.823.692 321 424 Safa Tarım A.Ş. 125.233.072 322 386 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. 125.207.820 323 + Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. 124.854.784 324 308 ElazığAltınova Çimento San. Tic. A.Ş. 124.731.253 325 99 Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 124.704.620 326 400 Örma Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 124.701.399 327 395 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. 124.689.853 328 321 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. 124.606.214 329 + Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 124.387.437 330 228 Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. 124.357.107 331 377 Ego Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. 123.949.934 332 425 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. 123.795.866 333 335 Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 123.762.195 334 305 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 123.600.216 335 - - - 336 380 Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. 123.416.073 337 197 Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. 122.870.853 338 287 Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş. 122.758.540 339 307 Antalya Enerji Üretim A.Ş. 122.219.007 340 471 Ela Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti. 122.193.557 341 382 Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 121.680.464 342 327 Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti. 121.398.093 343 - - - 344 133 TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş. 121.009.877 345 - - - 346 441 Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 120.658.042 347 385 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. 120.184.828 348 397 E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 120.060.560 349 - - - 350 474 Emin Tarım San. ve Tic. A.Ş. 119.962.410 351 71 Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. 119.702.765 352 + Maykim Yağ ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. 119.677.340 353 + ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. 119.215.611 354 281 Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. 118.905.460 355 280 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 118.673.301 356 469 Ersur Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 118.439.468 357 225 Aymar Yağ ve Gıda San. Tic. A.Ş. 118.024.641 358 138 Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. 117.947.716 359 391 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 117.856.816 360 364 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş 117.783.470 361 + Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş. 116.727.869 362 + Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş. 116.725.153 363 374 Burak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 116.490.162 364 - Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. 116.480.314 365 238 Küçükarslanlar Bakır Çinko San. ve Tic. A.Ş. 116.304.683 366 283 Selva Gıda Sanayi A.Ş. 115.810.259 367 + Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. 115.578.991 368 341 İBA Kimya San. ve Tic. A.Ş. 115.486.414 369 + Diril Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 115.463.497 370 326 Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 115.205.305 371 26 Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. 115.105.208 372 - - - 373 378 KOMGIDA Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 114.478.436 374 371 Hitit Seramik San. ve Tic. A.Ş. 114.303.499 375 428 Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. 114.081.039 376 370 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. 114.046.400 377 355 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. 113.528.852 378 - - - 379 402 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. 113.304.776 380 376 Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. 113.052.048 381 354 Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti. 112.930.723 382 393 Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. 112.824.679 383 461 Tat Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. 112.733.639 384 381 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 112.598.172 385 122 Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş. 112.279.654 386 264 Polisan Kimya Sanayii A.Ş. 111.904.265 387 284 Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. 111.080.591 388 481 Yılmazlar Et Gıda Tarım Hayvancılık Nak. Tur. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 110.844.739 389 + İSPAK İzmit Sıvı Paketleme Sanayi A.Ş. 110.735.283 390 413 CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 110.710.072 391 446 Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. 110.229.732 392 407 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. 109.877.597 393 465 Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 109.871.866 394 455 Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 109.548.204 395 438 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 109.250.554 396 + Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taahhüt A.Ş. 108.914.118 397 + Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim San. ve Tic. A.Ş. 108.768.931 398 383 Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. 108.664.885 399 320 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 108.479.525 400 500 Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. 108.264.079 401 492 Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 108.255.135 402 408 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. 108.177.519 403 358 Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 108.172.084 404 448 Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. 107.978.263 405 363 BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 107.736.091 406 - Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. 107.724.420 407 460 Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. 107.648.910 408 445 Emin Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 107.619.470 409 372 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 107.216.204 410 + Çelikpan Radyatör Üretim A.Ş. 107.086.249 411 - - - 412 345 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 106.214.131 413 454 Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. 106.163.643 414 - - - 415 404 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. 105.894.534 416 493 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. 105.865.668 417 + Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 105.832.816 418 432 Hatboru Çelik Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. 105.633.406 419 431 Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş. 105.284.820 420 384 Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 105.100.505 421 458 Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 104.696.437 422 330 Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 104.628.610 423 + Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 104.338.663 424 + Eti Elektrometalurji A.Ş. 104.266.577 425 414 Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. 104.183.107 426 485 İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. 104.112.406 427 + Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 104.003.220 428 249 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. 103.978.493 429 403 Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. 103.892.437 430 473 CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş. 103.415.432 431 426 Aydın Örme San. ve Tic. A.Ş. 103.094.907 432 463 Penguen Gıda Sanayi A.Ş. 103.036.194 433 - - - 434 + Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 102.674.135 435 489 TMO Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası 102.580.883 436 392 EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti. 102.561.880 437 + Arsan Dokuma Boya San. ve Tic.A.Ş 102.458.144 438 368 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş. 102.336.109 439 418 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. 102.244.810 440 211 İzopoli Yapı Elemanları Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 101.935.470 441 316 Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş. 101.569.613 442 190 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 101.547.214 443 166 İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş. 101.524.456 444 451 Angora Halı San. ve Tic. A.Ş. 101.471.432 445 + Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 101.467.203 446 + Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 101.450.953 447 415 Emek Yağ Sanayi A.Ş. 101.208.908 448 449 Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 101.177.100 449 467 Günsan Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 101.173.129 450 + Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş. 101.069.432 451 419 Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. 101.028.003 452 - Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 101.026.044 453 + Bandırma Has Un Fabrikası Ltd. Şti. 100.913.437 454 - - - 455 + Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş. 100.396.428 456 - - - 457 442 Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. 99.487.931 458 430 Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 99.473.145 459 456 İhlas Gazetecilik A.Ş. 99.419.518 460 479 Serhat Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. 99.166.214 461 452 Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. 99.081.563 462 + Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. 98.966.008 463 - - - 464 406 Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 98.738.909 465 420 Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 98.554.423 466 + EKU Fren Kampana ve Döküm Sanayi A.Ş. 98.389.089 467 + Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. 98.388.976 468 + Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 98.219.818 469 444 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 98.086.092 470 - İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 97.726.168 471 + Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş. 97.580.803 472 487 Samur Halıları San. ve Tic. A.Ş. 97.094.917 473 + EMA Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 96.939.225 474 366 Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 96.688.941 475 + Gitaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tic. ve San. A.Ş. 96.644.319 476 + K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. 96.524.472 477 + Bagin Yağ Sanayi Tesisleri İmalat ve İşletmeciliği A.Ş. 96.304.783 478 258 Nitromak DNX Kimya Sanayii A.Ş. 96.205.963 479 498 Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 96.143.358 480 - - - 481 - - - 482 472 Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş. 95.457.428 483 433 Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. 95.268.871 484 + İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 95.149.889 485 440 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 95.082.755 486 + Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. 94.945.190 487 422 ELKON Elevatör Konveyör ve Makina San. ve Tic. A.Ş. 94.883.184 488 + Güneş Süt Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 94.508.996 489 412 Başyazıcıoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 94.473.337 490 - - - 491 497 YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. 94.391.259 492 301 Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. 94.265.963 493 + Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. 94.157.314 494 + Erse Kablo İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti. 94.080.773 495 482 Gökhan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 93.904.085 496 + Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş. 93.149.063 497 + Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. 92.906.795 498 + Bantboru San. ve Tic. A.Ş. 92.891.287 499 + Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 92.681.644 500 + Domino Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. 92.546.191 TOPLAM 71.824.412.691
(bitti)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İso 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'Nu Açıkladı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement