Prof. Dr. Orhan Karaca: Aydınlı Protein Tüketicisi Bekliyor - Son Dakika

Prof. Dr. Orhan Karaca: Aydınlı Protein Tüketicisi Bekliyor

15.08.2013 11:18
Prof. Dr. Orhan Karaca: Aydınlı Protein Tüketicisi Bekliyor

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim üyesi Prof.Dr.Orhan Karaca, "Aydınlı üretici protein tüketicisini bekliyor" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Karaca, "Aydınlı üretici protein tüketicisini bekliyor" dedi.

ADÜ Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Karaca, ADÜ Akademik Haber Dergisi'nde yayınlanan makalesinde Türkiye ve Aydın'da et ve süt üretimi ile tüketiminde yaşanan sorunları değerlendirdi.

Prof. Dr. Orhan Karaca, Türkiye'de kişi başı günlük protein tüketiminin sadece 100 gram olduğu ve bunun içinde hayvansal protein miktarının 25-30 gram ile sınırlı olduğuna dikkat çekti. Protein tüketimi bakımından Türkiye'nin dünya ülkeleri sıralamasında 30. sırada iken hayvansal protein tüketimi bakımından 130. sırada olduğunu belirten Karaca, protein tüketiminin yetersizliğinin sadece toplum sağlığını değil ülke ekonomisini de derinden etkilediğini savundu. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde son 20 yılda dramatik düzeyde düşüş yaşayan Türkiye'nin, aynı düzeyde olmasa da sığır varlığında da düşüşlere sahne olduğunu kaydeden Karaca, yerli tüketicinin gelir düzeyinin düşüklüğünden dolayı talebinin yetersiz kalmasının sektörün içinde olduğu dar boğazları aşmasında büyük engel oluşturduğunu ifade etti. Karaca, Türkiye'nin sahip olduğu 11 milyon baş sığır varlığı ile dünya ülkeleri arasında hayvan varlığına göre 25'inci, 27 ülkeden oluşan AB ülkeleri arasında ise 3'üncü sırada yer alma avantajını kaybetmemesi için sorumluları göreve çağırdı.

"AYDIN ÜRETİCİSİ HER ŞEYE RAĞMEN DİRENİYOR"

Aydın üreticisinin sorunlarına da dikkat çeken Karaca, özellikle sığır varlığında 2003 yılından sonra ciddi bir artışın meydana geldiği Aydın'da koyun ve keçi varlığında da 2009 yılından sonra bir miktar artış yakalanabildiğini fakat sığır eti üretim miktarında ciddi dalgalanmalar yaşandığını belirtti.

Aydın ilinde yerli ve melez sığır ırklarının sayısal mevcudunun hızla azaldığı kültür ırkı sayısının ise oldukça hızlı bir şekilde artığına da dikkat çeken Prof. Dr. Karaca yerli sığırların yok olmanın eşiğinde olduğu ilde, dağlara salınarak doğal koşullarda neredeyse sıfır masrafla yetiştirilen Yerli Kara ırkının acilen mercek altına alınması gerektiğini savundu.

AYDIN'DA SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMEYE YÖNELİK TESİS SAYISI SON DERECE YETERSİZ

Aydın'da süt ürünlerini işlemeye yönelik tesislerin yetersizliğine de yazısında dikkat çeken Karaca, üretilen sütün büyük bir kısmının bölgedeki diğer illere nakledilerek işlendiğini kaydetti. Karaca sperma kaynağı bakımından büyük oranda dışarıya bağımlı olan damızlık boğalarının seçimini anlamlı kılacak herhangi bir etkin genetik ıslah programının henüz devreye girmemesini de eleştirerek bunun Aydınlı üreticiyi zor durumda bırakan önemli nedenler arasında olduğunu belirtti.

ÇİNE ÇAPARI YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Geçmişte yaygın olan Aydın'a özgü yağlı kuyruklu Çine Çaparı koyun ırkı yoğun melezlemeler sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına da dikkat çeken Karaca Adnan Menderes Üniversitesindeki araştırıcıların son 19 yıldaki çabalarıyla ırkın gen kaynağı olarak koruma altına alınmış olmasının ise sevindirici olduğunu kaydetti. Karaca, Karya genotipinin ıslahına yönelik çalışmaların da Adnan Menderes Üniversitesindeki araştırıcıların öncülüğünde ve Tarım Bakanlığı desteği ile Aydın ve Denizli illerinde geniş bir koyun popülasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

ADÜ Veteriner Fakültesi ve ADÜ Ziraat Fakültesi araştırıcıları yerel sorunlara yönelik bilimsel araştırmaları ile dikkat çektiğini belirten Karaca, fakültelerin ortaya koyduğu Ar-Ge potansiyeline Çine Meslek Yüksekokulu ve Bozdoğan Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere tarım ve gıda ile ilgili ön lisans programlarında görev yapan araştırıcıların da destek verdiğini bildirdi. Karaca yörenin tarımsal üretim süreçleri dahilinde hayvancılık yapısının doğru anlaşılmasına ve var olan problemlerin çözümlenmesine referans olabilecek bilgi ve bulguları ortaya koyan yüzlerce bilimsel araştırma projesi ve bunlara dayalı makale üreten Üniversitenin, bu bilimsel hizmetleri kamuoyu ile buluşturduğunun da altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Orhan Karaca: Aydınlı Protein Tüketicisi Bekliyor - Son Dakika


Advertisement