AB göçü nasıl sınırlandırmayı planlıyor? - Son Dakika
Güncel

AB göçü nasıl sınırlandırmayı planlıyor?

AB göçü nasıl sınırlandırmayı planlıyor?

Sınırların daha sıkı korunması, daha fazla insanın sınır dışı edilmesi.... Bunlar AB'nin iltica politikasının önemli parçaları. Ancak AB ülkelerinin düzensiz göçle mücadele yolları farklı.

28.08.2023 10:12
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınırların daha sıkı korunması, daha fazla insanın sınır dışı edilmesi…. Bunlar AB'nin iltica politikasının önemli parçaları. Ancak AB ülkelerinin düzensiz göçle mücadele yolları farklı.AB Sınır Koruma Ajansı Frontex bu yıl Avrupa Birliği'ne (AB) gelen göçmen ve sığınmacıların sayısının artmasını bekliyor. Geçen yıl 330 bin düzensiz göçmen kayıtlara geçirilmişti. Bu, 2016 yılındaki sığınmacı akınından bu yana kaydedilen en yüksek sayı. Frontex, Akdeniz rotası üzerinden İtalya'ya gelenlerin sayısının bu yıl ilkbaharda üç kat artması gibi örneklerden yola çıkarak düzensiz göçte artış olacağını tahmin ediyor.

Bazı AB üyesi ülkeler ve üyelikten ayrılan İngiltere bu nedenle iltica süreci için yasa ve düzenlemelerini sertleştirerek insanları caydırmayı hedefliyor. Almanya'da belediyeler şikayetçi

Almanya'da belediyeler, sığınmacıların barınmalarını temin etme ve ülkeye uyum sağlamaları sürecinde kendilerine aşırı görevler yüklendiğinden yakınıyor. AB içindeki iltica başvurularının dörtte biri Almanya'ya yapılıyor. Üstelik Almanya AB içinde coğrafi konumu nedeniyle sığınmacıların ilk geleceği ülke olamayacağı için AB hukukuna göre ilticalarda sorumlu ülke olmamasına rağmen. Federal hükümet ve eyaletler bu nedenle ülkeyi terk etmek zorunda olan göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve sınır dışı öncesinde gözaltına alınmasına ilişkin düzenlemelerin sertleştirilmesinde uzlaştı. Ancak İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzensiz göçün zorlaştırılması için örneğin Polonya sınırındaki kontrollerin artırılmasına karşı çıkıyor. Sadece Avusturya sınırında, yani göçmenlerin Balkan rotasının son noktasında birkaç yıldır rastgele kontroller yapılıyor.

Ruanda'da iltica merkezi açılması

Fransa, Avusturya, Hollanda ve İngiltere gibi diğer ülkeler ise farklı yöntemlerle sığınmacı adaylarını caydırmaya çalışıyor. Birleşik Krallık örneğin sığınmacıları Ruanda'ya ya da başvuruları sonuçlanana kadar dev bir gemiye göndermekle tehdit ediyor.

Danimarka Ruanda'da bir iltica merkezi açma planlarında başarısız oldu ama buna rağmen hükümet son yıllarda iltica sürecini çok kısıtlayıcı önlemler aldı. Danimarka Almanya sınırındaki kontrolleri de yıllardır yapıyor. Danimarka'da şu an ayda 180 kişi iltica başvurusunda bulunuyor. Bu rakam geçen yıl ayda 4 bin ila 11 bin iltica başvurusu yapılan Avusturya'ya oranla çok düşük.

Deniz yoluyla Avrupa'ya gelenler

İtalya, Yunanistan, Malta, Kıbrıs ve Hırvatistan ve son dönemlerde Polonya gibi düzensiz göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastığı ülkeler ise ülkeye girişi mümkün olduğunca zorlaştırmak istiyor.

Örneğin Yunanistan ile Türkiye arasından geçen Meriç Nehri gibi karadaki dış sınırlar kapalı. Geriye tehlikeli deniz yolculukları ya da sahte vize ile uçakla Avrupa'ya geliş seçenekleri kalıyor. Ancak AB içişleri bakanları düzenli olarak "dış sınırlarının korunması" kararı alıyor. İtalya da özel kurtarma gemilerinin sığınmacıları kurtararak karaya çıkarmalarını mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalışıyor.

New York Times gazetesi ve insan hakları kuruluşları, Yunan, Hırvat ve Polonya sınır koruma memurlarının sık sık geri itme (pushback) yöntemine başvurduğuna dikkat çekiyor. Bu uygulamada, göçmenler bu ülkelerin sınırlarını geçtikten sonra sığınma başvurusu hakkı tanınmadan geldikleri son ülkeye geri gönderiliyor. İlgili resmi makamlar geri itme yönündeki suçlamaları reddediyor, çünkü bu geri göndermeler Avrupa ve uluslararası hukuka göre yasak.

Macaristan'da neden sığınmacı yok?

Macaristan hükümeti göçe hiçbir biçimde izin vermek istemediği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Uygulamada resmi olarak geri itme yapıyor. Macaristan bunu yaparken 2015 yılında çıkardığı Acil Durum Yasası'nı gerekçe gösteriyor. Avrupa'daki mahkemeler bu uygulamayı "hukuka aykırı" şeklinde nitelendiriyor. Budapeşte hükümeti ise bu kararları göz ardı ediyor ve kendi açısından göçmenleri engellemeyi "başarı" olarak nitelendiriyor. Macaristan'da geçen yıl sadece 44 kişi iltica başvurusunda bulundu.

Avrupa Mülteci ve Sürgünler Konseyi'nin (ECRE) rakamlarına göre 150 bin kişi büyük bölümü demir tel örgülerle korunan sınırdan Sırbistan'a götürüldü. Macar hükümetinin bakış açısına göre bu caydırma etkisini gösteriyor. Bu nedenle de hükümet, göçmenlerin AB içinde dağıtılmasını veya göçmen alan ülkelere ek ödemelerin yapılmasını öngören AB sığınmacı hukukuna katılmayı anlamlı bulmuyor.

İtalya'nın Tunus planları İtalya sahillerini düzensiz göçe karşı etkin bir biçimde koruyamıyor. 2023 yılının ilk yedi ayında deniz yoluyla İtalya'ya gelen 60 bin göçmenin çoğu yardım kuruluşlarının botlarıyla değil, insan tacirlerinin botlarıyla İtalya limanlarına ulaştı. Bu resmi sayı. Gerçekteki rakamlar ise bilinmiyor. İtalya hükümeti bu nedenle Tunus'un göçmenlerin teknelere binmesini engellemesini istiyor. AB Temmuz ayında Tunus'la bir göç mutabakatı imzaladı.Tunus'tan İtalya'ya gelen göçmenlerin sayısı bu yıl on kat arttı.

Tunus ile imzalanan anlaşma, Türkiye ile 2016'da imzalanan mutabakatla Ege'den düzensiz göçü önemli ölçüde kontrol altına alan AB'nin, Akdeniz üzerinden geçişleri de engelleme politikasının ilk somut hamlesini oluşturuyor. Tunus örneğinde Mısır ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle de benzer mutabakatlara imza atılması hedefleniyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında, "18 Mart mutabakatı" olarak da bilinen göçmen anlaşması 2016'daki Türkiye-AB Zirvesi'nden beri yürürlükte. 2015'te Suriye iç savaşından kaçan yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gelmesi üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde mülteciler konusunda mutabakata varılmıştı. Bu mutabakat uyarınca, Türkiye daha fazla mali yardım karşılığında, Ege Denizi'ni geçerek yasa dışı yolla Yunanistan'a giren göçmenleri geri almayı kabul etmişti. AB "tüm beklentilerin karşılanması" koşuluyla Türkiye vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmesi ve Ankara ile yürütülen üyelik müzakerelerinin hızlandırılması için taahhütte bulunmuştu. Ancak görüşmeler, büyük bir ilerleme kaydedilemeden tıkanmıştı.

Libya üzerinden İtalya'ya gidenler

Libya üzerinden İtalya'ya gelinmesi ise Libya sahil güvenliğinin sıkı uygulamaları nedeniyle giderek cazibesini yitiriyor. AB Libya ile göçün engellenmesi için bir anlaşma sağladı. Libya ya da Tunus üzerinden İtalya'ya gelen göçmenlerin çoğu kuzeye doğru gidiyor. Sadece birkaç bini İtalya'ya iltica başvurusunda bulunuyor.

Polonya göçü engellemek istiyor

Polonya'da halihazırda göç konusu seçim kampanyalarında en fazla gündeme gelen konulardan biri. İktidardaki ulusal muhafazakar PiS partisi iltica başvuruları çok düşük olmasına rağmen göçü engellemek ve Polonya'yı "korumak" istiyor. Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat'ın verilerine göre bu yılın ilk altı ayında 2 bin 785 kişi Polonya'ya iltica başvurusunda bulundu. 38 milyon nüfusa sahip ülke için bu rakam oldukça az. Buna rağmen Polonya Başbakanı Mateusz Morawicki AB'nin ortak iltica politikası belirlenmesi için uzun vadeli reformlar yapılması planlarına karşı çıkıyor. Belarus sınırına tel örgü çekildi. Başbakan Morawicki AB düzenlemeleri için de bir referandum yapmayı planlıyor. Göçmenler Rusya'nın siyasi bir silahı olarak görülüyor çünkü Rusya göçmenleri Belarus sınırına gönderiyor.

Tartışmalı öneri

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin parlamento grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei'in Temmuz ayı sonunda dile getirdiği bir öneri tartışmalara neden oldu. Frei AB içinde teorik olarak güvence altına alınan bireysel sığınma hakkının kaldırılmasını ve bunun yerine göç kotasının getirilmesini önerdi. Frei, var olan sistemin adil olmadığını ve sadece refah içindeki insanlar ya da güçlü erkeklerin karmaşık olan AB'ye geliş sürecinin üstesinden gelebileceğini belirtti. Yaşlılar, hastalar, kadınlar ve çocukların ise Sahra Çölü'nü geçerek teknelere binip Avrupa'ya gelebilme şansının düşük olduğunu söyledi.

Mültecilere yardım kuruluşları AB'nin izlediği politikanın, AB'ye iltica başvurusu sadece AB toprakları içinde yapılabileceği için buraya gelişleri zorlaştırmaya hizmet ettiğine işaret ediyor. AB'ye gelmeyi başaran genellikle Avrupa'da kalabiliyor, hem de iltica başvurusu reddedilmesine rağmen. Sığınmacıların geldikleri ülkelere sınır dışı edilmeleri istisnai olarak uygulanıyor. Avrupa'ya gelebilen Suriye ve Afgan sığınmacıların yüzde 90'ının iltica başvurusu kabul ediliyor. Pakistan, Türkiye gibi ülkelerden gelenlerde ise durum tam tersine. Türkiye ve Pakistan'dan gelenlerin yaptığı iltica başvurularının yüzde 75'i reddediliyor. Ancak reddedilmesi bu kişilerin otomatik olarak geldikleri ülkelere gönderilmesi anlamına da gelmiyor.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel AB göçü nasıl sınırlandırmayı planlıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

 • Eyüpsultan'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı
  04:46 Eyüpsultan'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı

  Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralanırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

 • Uşak'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi
  03:21 Uşak'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi

  Uşak'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan tekstil atıklarının toplandığı depoda çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında depo bahçesinde bulunan tavuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, depo sahibi Gencer Arıkan yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

 • Aksaray'da Alkollü Sürücüye Cenaze Bahanesi Geçmedi
  02:41 Aksaray'da Alkollü Sürücüye Cenaze Bahanesi Geçmedi

  Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve 'Cenazeden geliyorum' diyen sürücü, alkollü çıktı. Alkollü sürücü, polis ekiplerine özür dileyerek cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

 • Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı
  01:15 Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

  Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan 3 şüpheli de operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.

 • Meizu, amiral gemisi serisini genişletmek için Meizu 21X'i tanıttı
  01:10 Meizu, amiral gemisi serisini genişletmek için Meizu 21X'i tanıttı

  Meizu, akıllı telefon operasyonlarını sonlandıracağını duyurmasına rağmen, Meizu 21X modeliyle amiral gemisi serisini genişletmeye hazırlanıyor. Çinli kaynaklara göre, Meizu 21X, Meizu için Fuzhikang Precision Electronics tarafından üretilen ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilen bir telefon olacak. Ayrıca, 66W hızlı kablolu şarj özelliği ve 5500mAh batarya kapasitesiyle geleceği belirtiliyor. Meizu, yeni modelin teknik özellikleri, fiyatlandırma ve lansman tarihi hakkında henüz bilgi vermedi.

 • Qualcomm, Snapdragon X için 24 Nisan'da etkinlik düzenleyecek
  01:09 Qualcomm, Snapdragon X için 24 Nisan'da etkinlik düzenleyecek

  Qualcomm, Windows bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X serisi işlemcilerini genişletmeye hazırlanıyor. Şifreli şekilde paylaşılan yeni bir etkinlik, Snapdragon X'e dikkat çekiyor. 15 saniyelik bir video yayınlayan şirket, duyurunun 24 Nisan'da yapılacağını belirtti. Etkinlikle ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor, ancak video Qualcomm'un planlarına dair spekülasyonları körükledi. Pek çok kullanıcı ilk masaüstü işlemcisi Snapdragon X Elite'e yönelik olduğunu düşünüyor. X Elite'den gücünü alan ilk Windows 11 bilgisayarların yaza kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 • Hakan Peker, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
  01:09 Hakan Peker, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

  Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ancak kazanamadı. Peker, seçim sürecinden sonra yaptığı açıklamada siyasetin herkesin hakkı olduğunu ve kaybetmekten çekinmediğini belirtti. Aday olduğu takdirde Safranbolu'yu kültür kenti yapmayı hedeflediğini söyleyen Peker, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.

 • PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor
  01:09 PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor

  Kena Bridge of Spirits oyununun Xbox platformuna taşınacağı, oyunun derecelendirilmesiyle ortaya çıktı. Ember Lab tarafından geliştirilen oyun, PlayStation'a özel olarak çıkmıştı ve büyük beğeni toplamıştı. Xbox kullanıcıları da artık bu benzersiz maceraya katılabilecek.


Advertisement