İsig Meclisi'nden 'Kadın İş Cinayetleri' Raporu: "2013'ten Bugüne En Az 1379 Kadın İşçi, 2023'ün İlk 10 Ayında En Az 140 Kadın İşçi İş Cinayetlerinde... - Son Dakika
Güncel

İsig Meclisi'nden 'Kadın İş Cinayetleri' Raporu: "2013'ten Bugüne En Az 1379 Kadın İşçi, 2023'ün İlk 10 Ayında En Az 140 Kadın İşçi İş Cinayetlerinde...

İsig Meclisi\'nden \'Kadın İş Cinayetleri\' Raporu: "2013\'ten Bugüne En Az 1379 Kadın İşçi, 2023\'ün İlk 10 Ayında En Az 140 Kadın İşçi İş Cinayetlerinde...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 'kadın iş cinayetleri raporu'nu yayınladı. Yayınlanan raporda, "Kadın emekçiler, aynı işi yaptıkları erkek işçilerle eşit şartlarda çalışamadığı ve kadın olduğu için ayrımcılığa uğradığı gibi, erkek işçilerle eşit ücret de alamıyor. Kadınlar; aynı düzeyde eğitim aldıkları erkeklerin ortalama ücretinin ancak yüzde 77,8’ini alabiliyor " tespitine yer verildi. Raporda, "Ayrımcılığın, şiddetin, sömürünün ve yok sayılmanın kıskacında 2013’ten bugüne en az 1379 kadın işçiyi hayatını kaybetti. 2023’ün ilk on ayında en az 140 kadın işçiyi iş cinayetlerinde kaybettik" denildi.

25.11.2023 19:04  Güncelleme: 20:38
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 'kadın iş cinayetleri raporu'nu yayınladı. Yayınlanan raporda, "Kadın emekçiler, aynı işi yaptıkları erkek işçilerle eşit şartlarda çalışamadığı ve kadın olduğu için ayrımcılığa uğradığı gibi, erkek işçilerle eşit ücret de alamıyor. Kadınlar; aynı düzeyde eğitim aldıkları erkeklerin ortalama ücretinin ancak yüzde 77,8'ini alabiliyor " tespitine yer verildi. Raporda, "Ayrımcılığın, şiddetin, sömürünün ve yok sayılmanın kıskacında 2013'ten bugüne en az 1379 kadın işçiyi hayatını kaybetti. 2023'ün ilk on ayında en az 140 kadın işçiyi iş cinayetlerinde kaybettik" denildi.

İSİG Meclisi, bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 'kadın iş cinayetleri raporu'nu yayınladı. Raporda şu tespitler yapıldı:

"CİNSİYETE DAYALI EMEK SÖMÜRÜSÜ, KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDETE MARUZ KALMASINA VE AYRIMCILIĞA UĞRAMASINA NEDEN OLUYOR"

"Kadına yönelik şiddet, kadınları yalnızca hane içinde ve sosyal yaşamda değil, çalışma yaşamında da kuşatıyor. Çalışma yaşamında, kadına yönelik cinsel taciz ve şiddet sistematik bir biçimde 'bireysel vakalar' olarak ele alınıyor. Oysa, şiddetin mekanları arasında en az tartışılanı olsa da çalışma yaşamı, hem sınıfsal hem de cinsel eşitsizliğin birleşimi olarak çok daha vahim bir şiddet tablosunun ortaya çıkmasına neden oluyor kadınlar için.

Çalışma yaşamının erilliği, işyeri ortamı ve tasarımından, işyerlerinin yönetim yapısı, işyerindeki işbölümü ve ilişkilere kadar her yerde kadınlar aleyhine işliyor. Cinsiyete dayalı emek sömürüsü, kadınların çalışma yaşamında fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik ve dijital şiddete maruz kalmasına ve ayrımcılığa uğramasına neden oluyor. Kadınları zaman zaman çalışma yaşamının dışına da itebilecek toplumsal cinsiyet kökenli şiddet ve ayrımcılık, çalışma yaşamının kadınlar için sağlıklı ve güvenli olmamasının da en büyük nedenlerinden birisi. Bu nedenle, işyerinde kadına yönelik cinsel tacizi ve şiddeti de bir işçi sağlığı ve güvenliği sorunu olarak tanımlıyoruz.

"KADINLAR; AYNI DÜZEYDE EĞİTİM ALDIKLARI ERKEKLERİN ORTALAMA ÜCRETİNİN ANCAK YÜZDE 77,8'İNİ ALABİLİYOR"

Kadınlar, okumalarına ve çalışmalarına izin verilmeyerek ekonomik şiddete maruz kalıyor. Ücretsiz ev emekçisi kadınların pek çoğu sorumluluklarından kaynaklı ücretli bir işte çalışamıyor. Ekonomik krizlerin en hızlı ve en çok yoksullaştırılan, sosyal güvenlik korumasının dışına çıkartılan, kemer sıkma politikalarının en fazla uygulandığı kesim de kadınlar oluyor. Kadın işsizliği oranı ekonomik kriz etkilerinin en fazla hissedildiği 2009'u aşmış durumda ve işsizlikte kadın ve erkek oranı arasındaki fark giderek açılıyor.

Türkiye'de, kadınlar istihdamın dışına itilerek ekonomik şiddet gördüğü gibi, istihdam edildiklerinde de bu ekonomik şiddet devam ediyor. Kadın emekçiler, aynı işi yaptıkları erkek işçilerle eşit şartlarda çalışamadığı ve kadın olduğu için ayrımcılığa uğradığı gibi, erkek işçilerle eşit ücret de alamıyor. Kadınlar; aynı düzeyde eğitim aldıkları erkeklerin ortalama ücretinin ancak yüzde 77,8'ini alabiliyor. Çalışma yaşamında kendilerine yer açabilmek içinse herkesten fazla çalışmak ve yük almak zorunda kalıyor.

"KADIN İŞÇİLERİN ÇALIŞTIĞI ALANLAR TEHLİKESİZ VE BASİT GİBİ ELE ALINIP ÖNLEMLERİN DIŞINDA BIRAKILIYOR"

Kadın emeği politikaları bir yandan, kadınları giderek daha çok geçici, güvencesiz ve kayıt dışı işlere hapsedip, özel sektörün ardından kamu sektöründe devlet politikalarıyla biçimlenen kadın istihdam alanlarında, kadınlar giderek daha çok ev işlerinin ve bakım emeğinin uzantısı işlerde çalışmaya mahkum ediyor. Bir yandan da, işyerlerinde kadınların 60 yılllık kazanımları bir bir eritiliyor ve kreş hakkı, emzirme odası gibi mücadeleyle kazanılan haklar, kamu işyerlerinde dahi kağıt üzerinde kalan haklara dönüşüyor.

İşçi sağlığı ve güvenliğini yalnızca mesai saatleri içerisine indirgeyen bakış açısı, emeği yalnızca iş süresi ile sınırlandırıp emekçilere dayatılan yaşam koşullarını göz ardı ederken, bu bakış açısı en çok da kadının yeniden üretim için harcadığı, karşılığı ödenmeyen 'ücretsiz ev içi emeği'ni yok sayıyor.

Kadın emeğinin görünmez olduğu koşullarda, kadınların yaşadıkları iş cinayetleri, kadınların meslek hastalıkları ve iş kazaları da görünmüyor. Veriler, erkek işçilerin kadın işçilere göre kaza geçirme olasılığının çok daha fazla olduğunu ve iş cinayetlerinde ölenlerin büyük bir kısmını erkek işçilerin oluşturduğunu söylüyor. Ne var ki bu değerlendirmelerde, istihdamda kadınların ağırlığı, kadın işgücünün ücretsiz ev işçiliği ve kayıt dışı istihdam boyutları görmezden geliniyor.Toplumsal cinsiyet karşısında tarafsız gibi görünen bakış açısında tehlike ve riskler herkes için aynıymış gibi ele alınıyor ve yansıtılıyor. Kadın işçilerin çalıştığı alanlar tehlikesiz ve basit gibi ele alınıp önlemlerin dışında bırakılıyor.

"GERÇEK; 2013'TEN BUGÜNE EN AZ 1379 KADIN İŞÇİYİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ SÖYLÜYOR. 2023'ÜN İLK ON AYINDA EN AZ 140 KADIN İŞÇİYİ İŞ CİNAYETLERİNDE KAYBETTİK"

Ama gerçek ayrımcılığın, şiddetin, sömürünün ve yok sayılmanın kıskacında 2013'ten bugüne en az 1379 kadın işçiyi hayatını kaybettiğini söylüyor. İSİG Meclisi verilerimize göre; 2013'te en az 103, 2014'te en az 131, 2015'te en az 121, 2016'da en az 110, 2017'de en az 117, 2018'de en az 120, 2019'da en az 115, 2020'de en az 148, 2021'de en az 165, 2022'de en az 109 ve 2023'ün ilk on ayında en az 140 kadın işçiyi iş cinayetlerinde kaybettik.

Kadın iş cinayetlerinde en çarpıcı gerçek tarım-orman işkolundaki kadın işçi ölümleri. 2013'ten beri gerçekleşen kadın iş cinayetlerinin yüzde 42'si tarım-orman işkolundaki kadınların ölümleriydi. Tarım-orman işkolundaki ölümleri sağlık işkolu izledi. Özellikle pandemi döneminde yükselen sağlıkçı ölümleriyle sağlık işkolunun kadın iş cinayetlerinin yüzde 15'ini oluşturduğunu görüyoruz. Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolu da bu yıllarda yaşanan kadın iş cinayetlerinin yüzde 13'ünü oluşturdu. Belediye-Genel İşler işkolu ile tekstil ve turizm-konaklama işkolları da kadın iş cinayetleri bakımından öne çıkan işkolları oldu.

"İŞ CİNAYETLERİNDE YİTİRDİĞİMİZ KADIN İŞÇİLERİN YÜZDE 97'SİNİN ÖRGÜTSÜZ"

Kadın iş cinayetlerinin yaşandığı işkolları, Türkiye'de kadın istihdamının da kayıt dışı ve güvencesiz kadın işçi gerçeğini göstermesi bakımından da çarpıcı bir tablo. Bu tablonun gösterdiği bir başka gerçek 2013'ten beri yaşamını yitiren kadın işçilerin yalnızca 33'ünün sendikalı olması, başka bir ifadeyle iş cinayetlerinde yitirdiğimiz kadın işçilerin yüzde 97'sinin örgütsüz olmasıdır.

Türkiye işçi sınıfının bir gerçekliği olarak, ölen kadın işçilerin 79'u göçmen/mülteci işçi olduğunu görüyoruz. Ev içi emeğin ana gövdesini oluşturan göçmen kadın işçilerin çalışma koşulları, kadın istihdamının vahim bir tablosunu yansıtıyor. Pasaportlarına el konulma, kaçak olarak çalıştırılma, 'işçi kiralama bürosu' işlevi gören aracı şirketler eliyle çalıştırılma, işyerinde taciz, tecavüz ve şiddet, ücretini alamama göçmen kadın emekçilerin en büyük sorunları.

"554'Ü EN ÇOK KADIN İŞ CİNAYETİNİN YAŞANDIĞI YAŞ ARALIĞI OLAN 30-49 YAŞ ARASINDA KADIN İŞÇİLER"

Kadın işçileri öldüren başlıca neden trafik-servis kazaları. Kadın iş cinayetlerinin yarıya yakınını (yüzde 44) oluşturan trafik-servis kazaları özellikle tarım işçisi kadınların ölümlerinde bariz bir biçimde belirleyici. Kadın istihdamındaki güvencesizliğin en çarpıcı boyutu olan çoğu mevsimlik tarım işçisi kadınlar hala tarlalara, tarım arazilerine taşınırken yollarda hayatını kaybediyor. Kadın iş cinayetleri bakımından diğer önemli ölüm nedenleri ise Covid-19 ölümleri (ölümlerin yüzde 11'ini oluşturuyor), ezilme-göçük sebepli iş cinayetleri (ölümlerin yüzde 8'i), şiddet sonucu ölümler (ölümlerin yüzde 7'sini oluşturuyor) ve kalp krizi ve beyin kanaması gibi ani ölümler (ölümlerin yüzde 6'sını oluşturuyor).

Artan kadın cinayetleri içinde, göz ardı edilen bir boyut olarak iş cinayetlerinin oranı artıyor. Son yıllardaki kadın iş cinayetlerinde de kadına yönelik şiddet sonucu ölümlerin artışı göze çarpıyor. Artan kadın emekçi intiharları da kadın emekçi ölümleri bakımından çarpıcı gerçeklerden birisi. Bu intiharlar, krizin işyerlerinde ve toplumda giderek artan şiddetinin, eşitsizliğin, kadın işsizliğinin ve yoksulluğunun bir göstergesi durumunda. Ancak kadın iş cinayetleri gibi kadın emekçilerin intiharları da kamusal alanda daha az tartışılıyor ve gündem oluyor. Zirai ilaç içme, kendini asma, bileklerini kesme biçiminde gördüğümüz kadın intiharları 'ev içi'ne itilen intiharlar biçimini alıyor.

Meclisimiz verilerine göre iş cinayetinde yaşamını yitirenlerin; 50'si, 14 yaş ve altı yaşlarda çocuk işçiler, 51'i 15-17 yaşları arasındaki çocuk/genç işçiler, 317'si kadın iş cinayetlerinin çok yaşandığı yaş aralıklarından biri olan 18-29 yaş arası genç kadın işçiler, 554'ü en çok kadın iş cinayetinin yaşandığı yaş aralığı olan 30-49 yaş arasında kadın işçiler, 242'si 50-64 yaş arası kadın işçiler,

69'u 65 yaş ve üstü kadın işçiler, 96'sı ise yaşını tespit edemediğimiz kadın işçilerdi.

"RAPORUMUZU AGROBAY DİRENİŞÇİSİ KADINLARA ATFEDİYORUZ"

Yıllarca sigortasız çalıştırılan, defalarca iş kazası geçiren ancak hiçbir mekanizma işletilmeyen, tuvalete gitmelerine dahi izin verilmeyen; fıtık, böbrek hastalığı, cilt hastalıkları gibi sayısız meslek hastalıkları olan, yıllarca amirleri tarafından hakaret ve aşağılamaya maruz kalan Agrobay direnişçisi kadınların kararlılığı kadın işçilere dayatılan tüm şiddet sarmalına ve örgütsüzlük dayatmasına umut dolu bir reddediş oldu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Raporumuzu bu yüzden, kadın işçilerin çalışma koşullarının en kötü olduğu ve en çok kadın iş cinayetinin yaşandığı tarım işkolunda emeğine ve onuruna sahip çıkma kararlılıklarıyla yılgınlığı dağıtan Agrobay direnişçisi kadınlara atfediyoruz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İsig Meclisi'nden 'Kadın İş Cinayetleri' Raporu: '2013'ten Bugüne En Az 1379 Kadın İşçi, 2023'ün İlk 10 Ayında En Az 140 Kadın İşçi İş Cinayetlerinde... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

 • Eyüpsultan'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı
  04:46 Eyüpsultan'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı

  Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralanırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

 • Uşak'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi
  03:21 Uşak'ta tekstil atıkları depo yangınında kullanılamaz hale geldi

  Uşak'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan tekstil atıklarının toplandığı depoda çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında depo bahçesinde bulunan tavuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, depo sahibi Gencer Arıkan yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

 • Aksaray'da Alkollü Sürücüye Cenaze Bahanesi Geçmedi
  02:41 Aksaray'da Alkollü Sürücüye Cenaze Bahanesi Geçmedi

  Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve 'Cenazeden geliyorum' diyen sürücü, alkollü çıktı. Alkollü sürücü, polis ekiplerine özür dileyerek cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

 • Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı
  01:15 Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

  Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan 3 şüpheli de operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.

 • Meizu, amiral gemisi serisini genişletmek için Meizu 21X'i tanıttı
  01:10 Meizu, amiral gemisi serisini genişletmek için Meizu 21X'i tanıttı

  Meizu, akıllı telefon operasyonlarını sonlandıracağını duyurmasına rağmen, Meizu 21X modeliyle amiral gemisi serisini genişletmeye hazırlanıyor. Çinli kaynaklara göre, Meizu 21X, Meizu için Fuzhikang Precision Electronics tarafından üretilen ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilen bir telefon olacak. Ayrıca, 66W hızlı kablolu şarj özelliği ve 5500mAh batarya kapasitesiyle geleceği belirtiliyor. Meizu, yeni modelin teknik özellikleri, fiyatlandırma ve lansman tarihi hakkında henüz bilgi vermedi.

 • Qualcomm, Snapdragon X için 24 Nisan'da etkinlik düzenleyecek
  01:09 Qualcomm, Snapdragon X için 24 Nisan'da etkinlik düzenleyecek

  Qualcomm, Windows bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X serisi işlemcilerini genişletmeye hazırlanıyor. Şifreli şekilde paylaşılan yeni bir etkinlik, Snapdragon X'e dikkat çekiyor. 15 saniyelik bir video yayınlayan şirket, duyurunun 24 Nisan'da yapılacağını belirtti. Etkinlikle ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor, ancak video Qualcomm'un planlarına dair spekülasyonları körükledi. Pek çok kullanıcı ilk masaüstü işlemcisi Snapdragon X Elite'e yönelik olduğunu düşünüyor. X Elite'den gücünü alan ilk Windows 11 bilgisayarların yaza kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 • Hakan Peker, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
  01:09 Hakan Peker, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

  Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ancak kazanamadı. Peker, seçim sürecinden sonra yaptığı açıklamada siyasetin herkesin hakkı olduğunu ve kaybetmekten çekinmediğini belirtti. Aday olduğu takdirde Safranbolu'yu kültür kenti yapmayı hedeflediğini söyleyen Peker, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.

 • PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor
  01:09 PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor

  Kena Bridge of Spirits oyununun Xbox platformuna taşınacağı, oyunun derecelendirilmesiyle ortaya çıktı. Ember Lab tarafından geliştirilen oyun, PlayStation'a özel olarak çıkmıştı ve büyük beğeni toplamıştı. Xbox kullanıcıları da artık bu benzersiz maceraya katılabilecek.


Advertisement