Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu: "Tbmm'ye Sunulmuş Olan 7'nci Yargı Paketinde de Kamu Avukatları Yok Sayılmıştır" - Son Dakika
Güncel

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu: "Tbmm'ye Sunulmuş Olan 7'nci Yargı Paketinde de Kamu Avukatları Yok Sayılmıştır"

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, “Verilen sözler, Eylem Planı çerçevesinde yasalaşan 6 yargı paketinde de yer alamamış; önümüzde bir gündem olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş olan 7’nci yargı paketinde de kamu avukatları yok sayılmıştır. Kamu avukatlığının yaşadığı sorunlar, ufak tefek iyileştirmeler ile düzelecek aşamada değildir” açıklamasını yaptı.

20.03.2023 18:45  Güncelleme: 19:12

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, "Verilen sözler, Eylem Planı çerçevesinde yasalaşan 6 yargı paketinde de yer alamamış; önümüzde bir gündem olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olan 7'nci yargı paketinde de kamu avukatları yok sayılmıştır. Kamu avukatlığının yaşadığı sorunlar, ufak tefek iyileştirmeler ile düzelecek aşamada değildir" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, bugün Ankara Adliyesi önünde kamu avukatlarının hak ve taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, şunları söyledi:

"Kamuda çalışan avukatlar, kamu kurum ve kuruluşlarını her türlü hukuki iş ve işlemlerinde temsil eden ve bu hizmetleri bizzat yerine getiren kamu görevlisi meslektaşlarımızdır. İş yükü ve mesleki sorumlulukları çok fazla olan meslektaşlarımız, görev ve sorumluluklarını büyük sıkıntılar ve sorunlar içerisinde layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın talepleri sadece mali haklara indirgenemeyecek kadar hayatidir. Bu sebeple, idari işlem ve eylemlerin yargısal denetiminde görev yaptığı kamu idaresi nezdinde devleti temsil eden kamu avukatlarının itibarı korunmalı ve kamu avukatlığı, devleti temsil yetkisine yaraşır bir idari ve mali statüye kavuşturulmalıdır.

"AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFININ, DEVLETİ TEMSİL YETKİSİNE YARAŞIR MALİ VE İDARİ STATÜDEN YOKSUN OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, tanımladığı yetki ve sorumluluklara yaraşır mali ve idari bir karşılık öngörmektedir. Kanun'un 36. maddesinde 'Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercileri nezdinde temsil yetkisini haiz memur' olarak tanımlanan avukatlık hizmetleri sınıfının, devleti temsil yetkisine yaraşır mali ve idari statüden yoksun olması kabul edilemez.

"YARGIDA OLUŞAN İŞ YÜKÜNÜN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILAN PEK ÇOK DÜZENLEMEDE KAMU AVUKATLARININ BU İŞLEVİ GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR"

Kamu avukatı verdiği hukuki görüşler ile oluşabilecek ihtilafları en baştan önleyecektir. Devletin taraf olduğu her işlemin ihtilafa dönüşme ihtimali bulunduğu gözetilmeli; uygulamaya hakim kamu avukatının müşavirlik görevini ifa edebilmesi için dosya yükü azaltılmalı ve gerekli hukuki koruma sağlanmalıdır. Yargıda oluşan iş yükünün çözümü için yapılan pek çok düzenlemede kamu avukatlarının bu işlevi görmezden gelinmiştir.

"KAMUDA ÇALIŞAN TÜM AVUKATLAR BAROYA BAĞLI OLMALI VE AİDATLARI TEMSİL ETTİKLERİ KAMU KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMALIDIR"

Kamu avukatı, yapacağı hukuki savunmada Avukatlık Kanunu'nun sağladığı hukuki ve cezai korumadan faydalanır; muhakemat hizmeti kapsamındaki iş ve işlemlerinde sadece kayıtlı olduğu barosuna bağlıdır ve disiplin tehdidi altında ezilmez. Kamuda çalışan tüm avukatlar baroya bağlı olmalı ve aidatları temsil ettikleri kamu kurumu tarafından karşılanmalıdır.

"MESLEK MENSUBİYETİ GÖRMEZDEN GELİNEN AVUKATIN İDARİ BASKI ALTINDA BU GÖREVİNİ BİHAKKIN İFA EDEBİLMESİ İMKANSIZLAŞMIŞTIR"

Kamu avukatı, her davanın kendine özgü koşullarını irdeler, açacağı davanın kaybedilmesi söz konusu olduğunda hukuki değerlendirmesi ile birimine iade eder, hatalı dava açılmasını ve oluşacak kamu zararını önler. Meslek mensubiyeti görmezden gelinen avukatın idari baskı altında bu görevini bihakkın ifa edebilmesi imkansızlaşmıştır.

"KAMU AVUKATLIĞININ İTİBARI YÜKSELTİLMELİ"

Kamu avukatı, görevli olduğu her dosyasına dava değerine bakılmaksızın korunan hukuki menfaatin eşit olduğu cihetle dosya içeriğine hakimdir. Binlerce dosyanın sorumluluğu yüklenmiş bir avukatın nitelikli savunmanlık yapabilmesi mümkün değildir. Yeterli avukat istihdamı sağlamayan idareler, oluşacak zararlardan müştereken sorumludur. Kamu avukatlığının itibarı yükseltilmeli; fiziki çalışma koşulları ve gerekli ekipman temini bakımından zorunlu kıstaslar getirilmeli, üstlenilebilecek dosya sayısı sınırlandırılmalı, primleri devlet tarafından karşılanan mesleki sorumluluk sigortası güvencesinden faydalandırılmalıdır. Kamu avukatlığı, hakimlik, savcılık, uzmanlık için bir sıçrama tahtası değil; ulaşılmak istenen bir hedef olmalıdır. Kamu avukatları hak ettiği itibara bir an önce kavuşturulmalıdır.

"TBMM'YE SUNULMUŞ OLAN 7'NCİ YARGI PAKETİNDE DE KAMU AVUKATLARI YOK SAYILMIŞTIR"

Yıllardır sürdürülen mücadele neticesinde, kamu avukatlarının idari ve mali sıkıntıları yöneticiler nezdinde yankı bulmuş, 2019 senesinde Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda 'Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır' şeklinde taahhütte bulunulmuştur. Aradan geçen zamana rağmen kamuda çalışan meslektaşlarımız nezdinde haklı bir beklentiye dönüşen bu taahhüt yerine getirilmemiş; verilen sözler Eylem Planı çerçevesinde yasalaşan 6 yargı paketinde de yer alamamış; önümüzde bir gündem olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olan 7'nci yargı paketinde de kamu avukatları yok sayılmıştır. Kamu avukatlığının yaşadığı sorunlar, ufak tefek iyileştirmeler ile düzelecek aşamada değildir. Kamu avukatlığı kurumu, başlı başına ele alınmalı, mesleğin onuruna ve devleti temsil yetkisinin itibarına yaraşır gerekli mali, özlük ve sosyal haklarına kavuşturulmalı; mesleki bağışıklığı güçlendirilmeli, kariyer meslek olarak örgütlenmeli ve 657 sayılı Kanun'dan ayrı münferit bir kanun ile yasal statüye kavuşturulmalıdır.

"MESLEĞİMİZ HAK ETTİĞİ SAYGINLIĞA KAVUŞUNCAYA DEK ÇALIŞACAĞIMIZI VE MÜCADELE ETME KARARLILIĞIMIZIN DEVAM EDECEĞİNİ KAMUOYUNA BEYAN EDERİZ"

Bu haklı taleplerimizin hayata geçirilmesine kadar geçecek süreçte, kamu avukatlığının daha fazla itibar ve kan kaybına uğramaması için acilen, bir sonraki yargı paketi beklenilmeksizin; avukatlık bir kariyer meslek grubu olarak tanımlanmalı, yüzde 300 özel hizmet tazminatı, 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı, 30000 gösterge rakamı üzerinden temsil tazminatı, 6400 ek gösterge verilmesine dair kanuni düzenlemeler yapılmalı; vekalet ücretlerinin tamamı Avukatlık Kanunu gereğince avukatına ait olmalı vekalet ücretlerinde tavan uygulamasına son verilmelidir. Kamuda görev yapan tüm meslektaşımız adına Ankara Barosu olarak verilen sözlerin yerine getirilmesinin takipçisi olacağımızı yeniden ilan ediyoruz. Başında işçi, işsiz, stajyer, kamuda çalışan sıfatlarından hangisi olursa olsun mücadelemizin tüm avukatlar için ortak olduğu bilinciyle, mesleğimiz hak ettiği saygınlığa kavuşuncaya dek çalışacağımızı ve mücadele etme kararlılığımızın devam edeceğini kamuoyuna beyan ederiz."

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu: "Tbmm\'ye Sunulmuş Olan 7\'nci Yargı Paketinde de Kamu Avukatları Yok Sayılmıştır"
Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu: 'Tbmm'ye Sunulmuş Olan 7'nci Yargı Paketinde de Kamu Avukatları Yok Sayılmıştır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement