Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Sözleşmesi Danıştayda. - Son Dakika

İstanbul Sözleşmesi Danıştayda.

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül; İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ile ilgili Danıştay’daki davada, “Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama olasılığı; kadın diş hekimlerinin muayenehane faaliyetlerini, çalışma saatlerini dahi şiddete uğramaktan korkarak belirlemesi karşısında oda üyelerimizin başta yaşam hakları, vücut bütünlüğü ve çalışma hakkı gibi birçok anayasal hakları ihlal edilmektedir” dedi.

23.06.2022 - 21:06,  Güncelleme: 21:16

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül; İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili Danıştay'daki davada, "Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama olasılığı; kadın diş hekimlerinin muayenehane faaliyetlerini, çalışma saatlerini dahi şiddete uğramaktan korkarak belirlemesi karşısında oda üyelerimizin başta yaşam hakları, vücut bütünlüğü ve çalışma hakkı gibi birçok anayasal hakları ihlal edilmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni feshine karşı Danıştay'da açılan iptal davasında Türk Tabipleri Birliği, TMMOB, Ankara Diş Hekimleri Odası, Kocaeli Barosu, Kayseri Barosu, Batman Barosu, Samsun Barosu, Antalya Barosu, Ordu Barosu, Yalova Barosu, Bursa Barosu, Muğla Barosu, Van Barosu, Amasya Barosu, Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması ve Çanakkale Feminist Dayanışma'nın başvuruları bugün görüşüldü.

Duruşmada, davacı olan Ankara Diş Hekimleri Odası adına Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül konuştu. Gül, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Biz toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir meslek örgütü olarak elbette kadına yönelik şiddetin temelinde de eşitsizliğin yattığını biliyoruz. Bizler dil, din, ırk, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı yapmamaya dair yemin ederek mesleğe başlıyoruz. Ayrımcılık da aslında sağlıkta şiddet gibi sadece suç ortaya çıktıktan sonra ceza vererek çözebileceğimiz bir sorun değil. Bu noktada bile İstanbul Sözleşmesi devreye giriyor. Çünkü, şiddetin sebep odaklı çözüm yollarıyla ilgili çözüm haritasını da bize yine sözleşme veriyor. Biz de bu rehberlikten yola çıkarak toplumsal cinsiyet eğitimleri veriyoruz.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ FAALİYETLERİ NEDENİYLE UĞRAMIŞ OLDUKLARI YA DA UĞRAMA İHTİMALİ OLAN ŞİDDETE KARŞI KORUMA SAĞLAR"

Dünya Tabipler Birliği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sağlık sisteminin temeline zarar veren ve hastanın sağlığını kritik olarak etkileyen uluslararası acil bir sorun olarak tanımlıyor. Kamu sağlığı çalışanlarına yönelik şiddeti, kadına yönelik şiddetten ayrı tutamayız. Kadına yönelik şiddet, aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Aynı zamanda bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağdurlarının korunması için taraf devletlere pozitif yükümlülükler yüklemekle birlikte kadınların gerek kamuda gerek özel alanda şiddete uğramamaları için devletin gerekli yasal düzenlemeleri yapması ve tedbirleri almasını zorunlu kılar. Bu doğrultuda İstanbul Sözleşmesi, kadın sağlık çalışanlarının mesleki faaliyetleri nedeniyle uğramış oldukları ya da uğrama ihtimali olan şiddete karşı koruma sağlar.

"ŞİDDETE UĞRAMA KORKUSUYLA KOMPLİKE VAKALARA DOKUNMAK KONUSUNDA DAHA FARKLI BİR YAKLAŞIM SERGİLEYEBİLİYORUZ"

Bizler insan sağlığı için, toplumun sağlık kriterlerini yükseltmek için insanların daha sağlıklı yaşaması için mesleğimizi icra ederken kendi yaşamlarımızdan endişe diyoruz. Can güvenliği endişesiyle çalışıyoruz. Şiddete uğrama korkusuyla komplike vakalara dokunmak konusunda daha farklı bir yaklaşım sergileyebiliyoruz. Bu durumdan tabii halk sağlığı da olumsuz etkileniyor.

"ÜYELERİMİZ, ÇALIŞMA SAATLERİNİ DAHİ ŞİDDETE UĞRAMA KORKUSUYLA BELİRLEMEKTE"

Ankara Diş Hekimleri Odası, meslektaşlarının menfaatlerini korumak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama olasılığı; kadın diş hekimlerinin muayenehane faaliyetlerini, çalışma saatlerini dahi şiddete uğramaktan korkarak belirlemesi karşısında oda üyelerimizin başta yaşam hakları, vücut bütünlüğü ve çalışma hakkı gibi bir çok anayasal hakları ihlal edilmektedir. İstanbul Sözleşmesi ise bütün bu hak ihlallerine karşı koruma sağlamaktadır. Tüm saydığım bu nedenlerle davamızın kabul edilmesini ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul Sözleşmesi Danıştayda. - Son Dakika


Advertisement