Koltuklar Doldu Sıra Çalışmakta! - Son Dakika
Yerel

Koltuklar Doldu Sıra Çalışmakta!

Koltuklar Doldu Sıra Çalışmakta!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ndeki 14 daire başkanlığı ve 56 şube müdürlüğü görevini yürütecek isimler büyük oranda netleşti.

23.05.2014 11:45

30 Mart yerel seçimlerinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan Celalettin Güvenç'in kimlerle çalışacağı veya kimlerin hangi görevlere geleceği merak konusuydu. Seçimlerin ardından yaklaşık 50 gün geçtikten sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanları ve şube müdürleri belli olmaya başladı. Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Av. Mikdad Lami Çelik, İç Denetçiliğe Halil Yavuz, Özel Kalem Müdürlüğüne Ömer Salih Ünlü, 1. Hukuk Müşavirliğine Av. Mustafa Güneş ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne Uğur Büyükhatipoğlu gibi isimlerin getirilmesinin yanı sıra bu birimler Başkan Celalettin Güvenç'e doğrudan bağlı olacak. Yine Başkan Güvenç'e doğrudan bağlı olacak olan genel sekreterliği Balamir Gündoğdu yürütecek. Gündoğdu'ya, Mahmut Kırıkçı ve Mehmet Emin Özçınar genel sekreter yardımcısı olarak bağlı görev yapacak. Belirlenen bazı şube müdürleri geçici olarak birden fazla birime bakarken, ilerleyen zaman içerisinde bu şube müdürlüklerine de atamalar yapılacak. 18 olarak daha önce belirlenen daire başkanlık sayısı ise 14'e düşürülerek tamamına atama gerçekleştirildi.

MALİ HİZMETLER GÜNDOĞDU'YA BAĞLI OLACAK

Mali hizmetler, yazı işleri ve kararlar, insan kaynakları ve eğitim, destek hizmetleri gibi daire başkanlıkları Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'ya bağlı olacak. Başkanlığını Ömer Faruk Uludağ'ın yürüteceği mali hizmetler dairesi başkanlığının alt birimlerinde, Bahri Erbil strateji geliştirme şube müdürlüğünü, Mehmet Biçen bütçe ve muhasebe şube müdürlüğünü, Mehmet Ali Yeşilkaya gelir ve takip şube müdürlüğünü, Gülay Beyazgül ise ihale ve kontrol şube müdürlüğü görevini yürütecek isimler.
Yazı işleri ve kararlar dairesi başkanlığını Ali Ferhat Türkmen'in yürüteceği birime ise yazı işleri ve arşiv şube müdürlüğü, meclis işleri şube müdürlüğü ve encümen işleri şube müdürlüğü bağlı olacak.
Başkanlığını Mahmut Atçı'nın yapacağı insan kaynakları ve eğitim dairesi başkanlığına bağlı olarak Bekir Engül insan kaynakları şube müdürlüğü, Nejdet Dokumacı bordro ve tahakkuk şube müdürlüğü ve Ahmet Dilek ise eğitim ve iş güvenliği şube müdürlüğü görevini yürütecek.
Destek hizmetler dairesi başkanlığı görevine Ahmet Nur Asoğlu getirildi. Bu daire başkanlığına bağlı olarak, Ahmet Nur Asoğlu, satınalma ve ihale şube müdürlüğünü, Ömer Yüzgül, taşınır mal ve ambarlar şube müdürlüğünü, Ali Uluyardımcı, idari işler şube müdürlüğünü, Sait İlkme makine ikmal şube müdürlüğünü ve M. İkbal Saylık ise AB projeleri ve dış ilişkiler şube müdürlüğü görevini yürütecek isimler olarak belirlendi.

KÜLTÜR, ULAŞIM, PARK KIRIKÇI'DA

İki genel sekreter yardımcılığı görevinden birisini yürütecek olan Mahmut Kırıkçı, aynı zamanda ulaşım dairesi başkanlığı birimine de bakacak. Aralarında sivil savunma uzmanlığının da bulunduğu kültür ve sosyal işler dairesi başkanlığı, çevre koruma ve kontrol dairesi, ulaşım dairesi başkanlığı ile itfaiye dairesi başkanlıkları da Kırıkçı'ya bağlı olan birimler arasında yer alıyor. Başkanlığını Ekrem Ayaz'ın yürüteceği kültür ve sosyal işler dairesi başkanlığına bağlı olarak Murat Müjdeci sosyal yardım şube müdürlüğünü, Abdullah Dut kadın ve aile şube müdürlüğünü, Suphi Çiçek kültür sanat ve kütüphane şube müdürlüğünü, Mahmut Kocaoğlu tören ve organizasyon şube müdürlüğünü, Ömer Faruk Sezer gençlik ve spor şube müdürlüğünü, Habip İpar engelliler şube müdürlüğünü, Necmi Karadağ ise turizm ve tanıtım şube müdürlüğü görevini yürütecek olan isimler arasında yer aldı.
Yine Kırıkçı'ya bağlı olan birimlerden biri olan çevre koruma ve kontrol dairesi başkanlığını Mustafa Kaytan yürütecek. Bu birimin altında bulunan atık yönetimi ve çevre koruma şube müdürlüklerini Sercan Gelener, ruhsat ve denetim şube müdürlüğünü Mükrimin Kaysı, sağlık işleri şube müdürlüğünü Sait Koyuncu, park ve bahçeler müdürlüğünü yine Mustafa Kaytan yürütecek.
Daire başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı'nın yapacağı ulaşım dairesi başkanlığına Ertan Yüzbaşı'nın şube müdürü olarak görev yapacağı trafik hizmetleri ile ulaşım planlama ve UKOME şube müdürlüğü bağlı olacak.
İtfaiye dairesi başkanlığı görevini Halil Kırmızı yürütecek. Kırmızı'ya bağlı olarak M. Hanifi Polat itfaiye şube müdürlüğüne, Abdurrahman Ayıldağ AFKOM şube müdürlüğüne, Mehmet Ay yangın önleme ve eğitim şube müdürlüğü görevine getirilen isimler oldu.

ÖZÇINAR, İMAR VE ŞEHİRCİLİKTEN SORUMLU

Aralarında imar ve şehircilik dairesi başkanlığı, fen işleri, emlak ve istimlak, bilgi teknolojileri, zabıta ile basın yayın ve halkla ilişkiler gibi birimlerin bulunduğu altı daire başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'a bağlandı.

İmar ve şehircilik dairesi başkanlığı görevini Seyfettin Gencer yürütecek. Bu birime bağlı olarak Veysel Akbıyık metropolitan nazım imar planlama şube müdürlüğü ve planlama şube müdürlüğünü, Osman Bilden imar işleri şube müdürlüğünü, Canan Türkmen harita şube müdürlüğünü, Musa Demirkol KUDEM şube müdürlüğünü yürütecek olan isimler olarak açıklandı.
Mehmet Emin Yeşiltaş'ın başkanlık görevini yürüteceği fen işleri dairesi başkanlığına bağlı olarak etüt proje ve keşif şube müdürlüğünü Faik Yüksekyayla, ihale işleri kesin hesap şube müdürlüğünü Hamdi Kaysı, kırsal kalkınma şube müdürlüğünü Çetin Adıcan, yol asfalt şube müdürlüğünü Mehmet Emin Yeşiltaş, yapı işleri kontrol şube müdürlüğünü Sedat Tercan, AYKOME şube müdürlüğü görevini ise Mehmet Kudat yürütecek.

Emlak ve istimlak dairesi başkanlığı görevinin yanında kentsel dönüşüm ve yeni yerleşim şube müdürlüğü görevine de getirilen Yahya Ürün'e bağlı olarak Müslüm Yazar kamulaştırma ile emlak şube müdürlüğü, Halil Özen ise kaynak geliştirme ve iştirakler şube müdürlüğü görevini yürütecek isimler arasında yer aldı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgi teknolojileri dairesi başkanlığına getirilen İbrahim Yıldız aynı zamanda kent bilgi sistemleri işlem şube müdürlüğü görevini de yürütecek. Bu birime bağlı olarak bilişim ve elektronik sistemler şube müdürlüğünü Akif Güldal, numarataj şube müdürlüğünü ise Faruk Hartavi'nin yürüteceği belirtildi.

Zabıta dairesi başkanlık görevine M. Burak Küçük getirildi. Bu daire başkanlığına bağlı olarak Ahmet Töre zabıta şube müdürlüğüne, Adnan Okan trafik zabıta şube müdürlüğüne, İsmail Mermertaş ise güvenlik şube müdürlüğüne getirilen isimler olarak belirlendi. Basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi başkanlığını Mithat Nebi Şengöz'ün yürüteceği birime bağlı olarak ise Hasan Kahkeci basın, yayın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğü ile tanıtım ve yayınlar şube müdürlüğü görevini yürütecek isimler arasında yer aldı.

BÜYÜKHATİPOĞLU, MUSLUĞUN BAŞINA GEÇTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç'e direkt olarak bağlı olan birimlerden Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünü Uğur Büyükhatipoğlu yaparken, kurumun genel müdür yardımcılıklarına Hamdi Us, Mehmet Kızılelma ve Murat Karababa atandı. ŞUSKİ bünyesindeki Kanalizasyon Daire Başkanlığına Halil Esin, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Salih Elmas, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Yaşar Haksever, Abone Daire Başkanlığına Yaşar Fırat getirildi. Bazı daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri hala boş bekleyen ŞUSKİ'nin atanan diğer isimleri ve belirlenen yönetim kurulu üyeleri sır gibi saklanıyor.

BELSAN YÖNETİMİ DE BELLİ OLDU

BELSAN A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri de belli oldu. Seçimlerin hemen ardından BELSAN'ı genel kurula kadar idare etmesi istenen Ahmet Kaytan da, geçtiğimiz gün yapılan genel kurul toplantısının ardından asıl görevi olan Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilliğine geri döndü. Yapılan genel kurul toplantısı ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yönetim kurulu başkanlığına getirilirken, üyeliklere ise Ahmet Kaytan, Mustafa Tepe ve Av. Nihat Kılıç ile Aişe Nacar seçildi. BELSAN A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Konur ve diğer müdürler, Eski Başkan Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde olduğu gibi görevlerine devam ederken, sadece Satınalma Müdürlüğüne Hüseyin Öncel getirildi.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDEKİ KOMİSYONLAR

Başkanvekilliğini Ahmet Kaytan'ın yaptığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki komisyonlarda görev alan isimler ise şöyle:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu; Nihat Kılıç, Sait Kaya, Nusret Tüysüz, Faruk Mehmet Akçal, Aliye Kızıldamar.

Çevre ve Sağlık Komisyonu; Ahmet Hamdi İnan (Başkan), Celal Akın, Hadi Diken, Necdet Yüksel, Esra Güler Aslan.

Plan ve Bütçe Komisyonu; Osman Uludağ (Başkan), Levend Çelik, Cihan Canbeyli, Aydın Yener, Sami Kılıç.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; Cumali Karavar (Başkan), Kemal Barlak, Celal Şeker, Ahmet Boğa, Bahri Yıldırım.

Ulaşım Komisyonu; Halaf Kete (Başkan), Yusuf Özkul, İlhami Günbeği, Ali Samar, Bozan Karayılan.

Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu; Kamil Nazım Kankılıç (Başkan), M.Selim Polatkan, Hüseyin Bulut, Mustafa Demiryeri, Sibel Sütpak.

Kadın ve Aile Komisyonu; Gülsüm Sobay (Başkan), Aysel Göncü, Feyyaz Soylu, Muzaffer Kurt, Sevinç İzol Özipek.

Turizm ve Tanıtım Komisyonu; Aziz Karayılan (Başkan), Yakup Yıldız, A.Zülfikar İzol, Mehmet Bayol, Mahmut Özdemir.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ YÖNETİMİ DE BELLİ OLDU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç'in doğal üye olarak katıldığı Tarihi Kentler Birliği Meclisi'ne 3 asil 2 yedek üye seçimi yapıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Akçakale Belediye Başkanı Abdülkerim Ayhan kentler birliğinin asil üyeliğine seçilirken, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ise yedek üye oldu.

İLK KEZ KURULAN BELEDİYELER ZORLANIYOR

Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsüne alınmasından sonra oluşturulan merkez ilçe belediyelerinde de taşlar yerine oturmaya başladı. Ancak ilk defa kurulan Haliliye ve Eyyübiye belediyeleri, beldeden ilçeye dönüştürülen Karaköprü'ye oranla daha fazla yer ve kadro sıkıntısı yaşıyor. Eyyübiye Belediyesi'nde tüm bunlara ilaveten araç sıkıntısı da bulunuyor. Haliliye'de bir belediye başkan yardımcısının dışında henüz başka yardımcı görevlendirilmezken, diğer iki ilçenin başkan yardımcıları belirlendi. Büyükşehir gibi merkez ilçe belediyelerinde de boş bulunan şube müdürlükleri başka birimlerdeki idareciler tarafından geçici olarak yürütülüyor.

HALİLİYE'DE TEK BAŞKAN YARDIMCISI VAR

30 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye yönetimini oluşturmadığı için zaman zaman eleştirilen Haliliye Belediyesi'nde de görev dağılımı yapıldı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a şimdilik sadece M. Faik Demir yardımcı olarak görev yapacak. Akın Kılıç'ın bilgi işlem müdürü olarak görev yapacağı yeni yönetimde Fethi Yaban yazı işleri müdürlüğü görevini, Hacı Kanduza kültür ve sosyal işler müdürlüğü görevini, Hamit Oymak ruhsat ve denetim birim müdürlüğü görevini yürütecek isimler olduğu açıklandı. Hakan Çınar'ın yapı ruhsat ve denetim biriminden sorumlu olduğu belirtilirken, yeni göreve getirilen isimler şöyle oluştu: İsmail Usanmaz yapı kontrol müdürlüğü, M.Ali Akıl park ve bahçeler müdürlüğü, M. Emin Yaşar iskan sorumlusu, M. Tahir Görgün teftiş kurulu müdürlüğü, Mehmet Aslan fen işleri müdürlüğü, Mehmet Dişli temizlik işleri müdürlüğü, Müslüm Avcı mali hizmetler müdürlüğü, Niyazi Küçükler emlak birim sorumlusu, Ömer Küçükler destek hizmetleri müdürlüğü, Ömer Yetkin plan ve proje müdürlüğü, Yavuz Akgün insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü ile imar ve şehircilik müdürlüğü görevine getirildi.

HALİLİYE'NİN KOMİSYONLARI

Haliliye Belediyesi'ndeki ihtisas komisyonları ve bu komisyonlarda görev yapan isimler şöyle:

Daimi Encümenler; Emin Coşkun, Feyyat Akdaş, Abdulkadir Bağış.

İmar Komisyonu; Mehmet Aslan, Mehmet Erol, Cuma Demir, Nusret Kaya, Halil Yetkin.

Plan ve Bütçe Komisyonu; Emir Elden, İbrahim Felhan, Ali Veziroğlu, Mehmet Ferhan Karaçizmeli, İsmail Güneş.

Kadın ve Aile Komisyonu; Hande Çankaya, İhsan Akyüz Gücüyetmez, Hasan Kaya.

Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu; İmam Fidanoğlu, Halil Ataş, Mehmet Toprak.

Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonu; Abdulkadir Altundağ, Mehmet Keskin, Mahmut Saatçı.

EYYÜBİYE BELEDİYESİ

Mehmet Ekinci başkanlığındaki Eyyübiye Belediyesi'nin başkan vekili Necmeddin Sağlam, başkan yardımcıları ise Aziz Aslan, M. Giray Küçük ve Mehmet Elgün. Belediye başkanına bağlı Özel Kalem Müdürlüğüne Ahmet Nacak, Yazı İşleri Müdürlüğüne ise Ahmet Demir getirilirken, Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Muşluoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Toprak, Destek Hizmetleri Müdürü M.Yahya Aydın, Plan ve Proje Müdürü Musa Tuncay, Sağlık İşleri Müdürü Kemal Çevirci, Mezarlıklar Müdürü Seracettin Kaplan, Park ve Bahçeler Müdürü Cihan Emir, Zabıta Müdürü M.Halit Ataş, Fen İşleri Müdürü İ.Halil Sorguç, İmar ve Şehircilik Müdürü M. Reşit Kirişçioğluları oldu.

EYYÜBİYE MECLİSİ'NİN YÖNETİM KADROSU

Eyyübiye Belediye Meclisi İhtisas Komisyonu'nda görev alan isimler şöyle:

Başkan Vekilleri; Bahattin Demir, Salih Uğur.

Katip Üyeler; Hüseyin Yıldırım, Ali Rıza Şenbahar.

Daimi Encümenler; Sinan Yavuz, Halil Kızılelma, Hümeyit Bilbay.

Kültür ve Turizm Komisyonu; Mustafa Korkmaz, Mehmet Emin Mizan, İbrahim Göktaş, Handan Karataş, Feride Yudum Kılıçoğlu.

İmar Komisyonu; İsmail Demirbaş, Ahmet Başgök, Bilal Tekatlı, Salih Uğur, Abdülkadir Akbaş.

Plan ve Bütçe Komisyonu; Hüseyin Yıldırım, Ahmet Sanbur, Mehmet Emin Mizan, Ahmet Toprak, Mustafa Korkmaz.

Sosyal Hizmet Komisyonu; Handan Karataş, Mehmet Salih Uğur, Mehmet Ataş, İsmail Demirbaş, Edibe Ödünç Dursun (BDP).

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu; Ali Rıza Şenbahar, Mehmet Hamit Aksoy, Hümeyit Bilbay, Bilal Tekatllı, İbrahim Göktaş.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Bahattin Demir, Mehmet Halil Kaya (BDP), Ahmet Sanbur, İbrahim Göktaş, Abdülkadir Akbaş.

Medya Tanıtım Komisyonu; Mehmet Salih Uğur, Mustafa Fidanoğlu, Cuma Elgün, Mustafa Korkmaz, Bilal Tekatlı.

Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Ahmet Başgök, Ahmet Toprak, Hasan Bakan, Şükrü Cengiz.
KARAKÖPRÜ'DE TAŞLAR YERİNE OTURMUŞTU

2014 yerel seçimlerinde Karaköprü Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan Nihat Çiftçi'nin kiminle çalışacağı netleşmeye başladı. Başkan Çiftçi'ye yardımcı olarak Tahir Kalkan, A.Hamdi Yazar, Ömer Göçebeler, İsa Kızıldemir gibi isimler görev yapacak.

Başkan Yardımcısı Tahir Kalkan'a bağlı olarak yazı işleri müdürlüğünü Mehmet Zahit Çoban, mali hizmetler müdürlüğünü Remzi Ay, işletme ve iştirakler müdürlüğünü Mehmet Yaşar, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünü yine Tahir Kalkan yürütecek.

Başkan Yardımcısı A. Hamdi Yazar'a bağlı olarak ise Ömer Faruk İriadam imar ve şehircilik müdürlüğüne, Mehmet Emin Şimşek fen işleri müdürlüğüne, İbrahim Halil Ünlü plan proje müdürlüğüne, Emine Bayramoğlu Kandiş yapı kontrol müdürlüğüne ve Hamza Bayer işletme müdürlüğüne getirilen isimler oldu.

Başkan Yardımcısı Ömer Göçebeler'e bağlı birimlerden ise kültür ve sosyal işler müdürlüğü görevini Murat Karaer, sosyal yardım işleri müdürlüğü görevini Teyar Yıldırım, destek hizmetleri müdürlüğü görevini Şemsi Tepe, ruhsat denetim müdürlüğü görevini Abdurrahman Caduk'un yürüteceği belirtildi.

Başkan Yardımcısı İsa Kızıldemir'e bağlı olan birimlerde ise Ahmet Kandiş hukuk işleri müdürlüğünü, Abdulkadir Şimşek temizlik işleri müdürlüğünü, Mahmut Mat zabıta müdürlüğünü, Fehmi Fidancı park ve bahçeler müdürlüğünü görevini yürütecek. Ayrıca beyaz masa da Kızıldemir'e bağlı olan birimler arasında yer alacak.

KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ'NİN MECLİS KOMİSYONLARI

Eyyübiye Belediye Meclisi İhtisas Komisyonu'nda görev alan isimler şöyle:

Başkan vekilleri; Bekir Sıtkı Akyol, Hüseyin Paf.

Daimi Encümenler; ümran Bilim, Celal Çakmak, Reşit Beşaltı.

İmar Komisyonu; Mehmet Nimetoğlu, Vildan Gönüllü Çelik, Sait Toprak, Ufuk Karakeçili, Mithat Şaka.

Plan ve Bütçe Komisyonu; Mehmet Emin İfşa, Mehmet Azemoğlu, Mehmet Emin Aslan, Şıhmüslüm Korkmaz, Eda Çakmaklı.
(Kaynak: Gazeteipekyol)

Kaynak: Temsilci

Son Dakika Yerel Koltuklar Doldu Sıra Çalışmakta! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement