Mehmet Erdoğan'dan Beldelere İlçe Teklifi - Son Dakika

Mehmet Erdoğan'dan Beldelere İlçe Teklifi

03.07.2012 10:13
Mehmet Erdoğan'dan Beldelere İlçe Teklifi

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık ile Ortakent Yahşi, Milas ilçesine bağlı Beçin, Marmaris ilçesine bağlı Beldibi, Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel ve Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası beldelerinin...

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık ile Ortakent Yahşi, Milas ilçesine bağlı Beçin, Marmaris ilçesine bağlı Beldibi, Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel ve Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası beldelerinin ilçe olması için kanun teklifi verdi.

Mehmet Erdoğan kanun teklifinde, "Anayasa'nın 126. Maddesi'ne göre, "Türkiye Merkezi İdare Kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekliliğine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır." hükmü mevcuttur. Bu hükmün işlerliğini sağlayan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun birinci ve ikinci maddeleri hükmü, Anayasa'ya benzer düzenleme ile ilçelerin kuruluş esas ve usullerini ifade etmektedir.

İl kapsamındaki küçük ölçekli belediyelerin, zamanla, yeni bir ölçek ve alan düzenlemesine tabi tutulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, beldelerde yaşanan nüfus artışı ve sınır genişlemeleri nedeniyle, merkezi idare hizmetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini temin etmek üzere buralarda da bazı yeni ilçelerin kurulması zorunlu hale gelmiştir.

"Sosyal devlet" ilkesi gereğince devletin sosyal hayat üzerinde giderek artan etkisi, insanların devletten daha çok hizmet beklemesine sebep olmuştur. Artan beklentiler karşısında merkezi idare; coğrafi yapıdan, nüfus artışından, ulaşım ve iletişimdeki yetersizliklerden dolayı kamu hizmetlerini zamanında, etkin ve verimli şekilde yerine getirememektedir. Dolayısıyla; taşra teşkilatını geliştirerek ve güçlendirerek sorunları çözüme kavuşturmak daha mümkün olabilmektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra ülkemizdeki ilçe sayılarına bakıldığında sürekli bir artış dikkat çekmektedir. 1926 yılında 317 tane ilçe varken, bu sayı bugün 892'ye yükselmiştir" dedi.

Mehmet Erdoğan bu beldelerin neden ilçe olması gerektiğini de kanun teklifinde belirtti. Buna göre Erdoğan bu beldelerde şu özellikleri sıraladı;

KONACIK

Konacık beldesi için "Merkez nüfusu 11 bin 2 yüzü geçen; yaz döneminde bu nüfusu daha da artan, ekonomik ve sosyal bakımdan, yeterli büyüklüğe sahip Konacık belediyesi, ilçeye dönüştürülmektedir.

Konacık'ın sınırlarını; doğusunda Bodrum kenti, güneyinde Bitez Beldesi, batısında Ortakent Yahşi Beldesi ve kuzeyinde Göl Türkbükü Beldesi oluşturmaktadır. Toplam yüzölçümü 22 milyon 199 bin 237 metrekareden oluşan Konacık; Milas ilçesine 60 Km, Bodrum İlçesine de 5 Km uzaklıktadır.

7872 konutu sınırları içinde bulunduran Konacık beldesi, turizm kaynakları ile bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunmaktadır. İlçe olması durumunda bu kaynakların daha da verimli kullanılmasının önü açılacak olan Konacık beldesi dört adet Sağlık Ocağı ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de karşılamaktadır.

250 öğrenciye eğitim veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koacık Yerleşkesine sahip olan Konacık Beldesi sınırları içinde barındırdığı diğer eğitim kurumlarıyla da dikkat çekmektedir.

İlçe olmasıyla turizm kapasitesini tam anlamıyla kullanabilecek olan Konacık beldesinin; ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan ilçe olmasında fayda görülmektedir.

Bu nedenlerle, Muğla İli Konacık beldesinin ilçe olması gerekli görülmüş ve "Muğla ilinde, Konacık adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi" hazırlanmıştır.

ORTAKENT YAHŞİ

Merkez nüfusu 7 bin 5 yüzü aşan, ekonomik ve sosyal bakımdan, yeterli büyüklüğe sahip Ortakent Yahşi belediyesi, ilçeye dönüştürülmektedir.

Toplam yüzölçümü 2 bin 4 yüz hektarı bulan, 7 bin konut sayısıyla Muğla ilinin önemli turizm dinamiklerinden olan; Ortakent Yahşi Beldesinin sınırlarını Turgutreis Beldesi, Bitez Beldesi, Yalıkavak Beldesi ve Gümüşlük Beldesi oluşturmaktadır.

Bulunduğu merkezi konumuyla dikkat çeken Ortakent Yahşi Beldesi; Aydın iline 154 Km, Denizli iline 263 Km, Antalya iline 440 Km ve Burdur iline 360 Km' dir.

Bodrum ilçesine 9 Km uzaklıkta olan Ortakent Yahşi Beldesi 170 öğrenciye öğrenim imkanı sağlayan; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ortakent Yahşi Yerleşkesine de ev sahipliği yapmaktadır. Aile Sağlık Merkezine ve özel bir hastaneye de sahip olan Ortakent Yahşi Beldesi; dünyaca ünlü alışveriş mağazalarına ve iki adet özel okulu da sınırları içinde barındırmaktadır.

Yeterli altyapıya sahip olan Ortakent Yahşi Beldesi ilçe olması durumunda kurulacak olan kurum ve kuruluşlara yer temin edebilecek altyapı stokuna da sahiptir. Ortakent Yahşi beldesinin ilçe olması, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük yararlar sağlayacaktır.

Bu nedenlerle, Muğla İli Ortakent Yahşi beldesinin ilçe olması gerekli görülmüş ve "Muğla ilinde, Ortakent Yahşi adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi" hazırlanmıştır.

BEÇİN

Merkez nüfusu 4 bin 3 yüzü geçen ekonomik ve sosyal bakımdan, yeterli büyüklüğe sahip Beçin belediyesi, ilçeye dönüştürülmektedir.

Sınırlarını; kuzeyinde Milas ilçesine bağlı Menteş Köyü'nün, doğusunda Kalınağıl Köyü'nün, güneyinde Çamovalı Köyünün, batısında da Baharlı Köyü ve Bahçe Köyü'nün oluşturduğu Beçin Beldesi, Milas İlçesine sınır olamkla birlikte, Bodrum İlçesine 45 Km ve Yatağan İlçesine 25 Km uzaklıktaki merkezi konumuyla dikkat çekmektedir.

Beçin Beldesi Ülkemizin güneybatısında Muğla- Bodrum Karayolu ile Milas'a sınır, Milas- Ören Karayolunun 8 Km yakınında yer alan, Aydın iline de 65 Km uzaklıkta olan bir beldedir. Yapılan son kazılar sonucunda Beçin beldesinin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1243 yılında, Kösedağ yenilgisinden sonra 13'üncü yüzyılın ikinci yarısında Menteşe Beyi Emir Menteşe Kayra bölgesini ele geçirerek, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinin bir bölümünde hüküm sürmeye başlamıştır. 1375'li yıllarda Menteşe Beyliğinin merkezi olarak tarih sahnesinde yerini alan Beçin beldesi Tacettin Ahmed Gazi'nin hükümdarlığı süresince beyliğin başkenti olarak kalmıştır.

Tarihi Beçin Kalesi; 4 medrese, 5 hamam, 2 cami gibi günümüze kadar erişen tarihi eserleri ile adeta bir açık hava müzesini andırmaktadır.

Tarihi Beçin Kalesi'nin güneyindeki 4400 M ² büyüklüğünde bir alanı kaplayan Denizcik Kraker Gölü de beldeninin turizm açısından ne denli elverişli dinamiklere sahip olduğunun göstergesidir.

Ayrıca 1400 öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksek Okulunu içinde barındıran Beçin beldesinde; bir adet Aile Sağlığı Merkezi, Bir adet orman deposu, 60 adet T.K.İ Sosyal Tesisi Karayolları Bakım Evi bulunmaktadır.

Beçin Belediyesi'nin ilçe olması halinde; içinde barındırdığı tarihi ve kültürel miraslarıyla bezenmiş turizm potansiyelinin kullanılarak yöresel ve ulusal turizme katkısı daha da kolaylaşacaktır.

Bu nedenlerle, Muğla İli Beçin beldesinin ilçe olması gerekli görülmüş ve "Muğla ilinde, Beçin adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi" hazırlanmıştır.

ÇAMLIBEL

Merkez nüfusu 1300'ü geçen ekonomik ve sosyal bakımdan, yeterli büyüklüğe sahip Çamlıbel belediyesi, ilçeye dönüştürülmektedir.

1 milyon 885 bin hektarlık yüz ölçümüyle 1007 adet konutu bünyesinde bulunduran Çamlıbel Beldesi; doğusunda Muğla Merkez'e bağlı Dokuzçam Köyü, batısında Kavaklıdere İlçesine bağlı Menteşe Kasabası, güneyinde Göktepe Dağı, kuzeyinde Muğla Merkez'e bağlı Sungur Köyü ile Kavaklıdere İlçesine bağlı Nebiler Köyü ile çevrili bir yerleşim alanıdır. Kendisine en yakın ilçe olan Kavaklıdere ilçesine 20 Km uzaklıkta olan Çamlıbel Beldesi; halen bağlı olduğu Muğla iline ise 75 Km uzaklıktadır.

Yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlandığı dönem tarihin çok eski dönemlerine tekamül eden Çamlıbel beldesi, Eski Hislon şehri olarak bilinmektedir. Çamlıbel'in ilçe olması halinde, bünyesinde barındırdığı tarihi dokunun turizme kazandırılması ve kültür turizmine katkıda bulunması daha da kolaylaşacaktır. Eski kayıp şehirlerin üzerinde kurulu olan Çamlıbel Beldesi'nin Atatürk Mahallesinde bulunan Antik Tiyatro anıtının kalıntıları, bu yörenin sosyal ve kültürel gelişimi açısından ne kadar faydalı olabileceğinin de kanıtıdır.

Bu nedenlerle, Muğla İli Çamlıbel beldesinin ilçe olması gerekli görülmüş ve "Muğla ilinde, Çamlıbel adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi" hazırlanmıştır.

BELDİBİ

Merkez nüfusu 9 bini aşan, yaz mevsimindeki nüfusu 15 bini geçen, ekonomik ve sosyal bakımdan, yeterli büyüklüğe sahip Beldibi belediyesi, ilçeye dönüştürülmektedir.

Beldibi'nin; Batısında Yeşilbelde Köyü, kuzeybatısında Karacasöğüt Köyü, kuzeydoğusunda Çamlı Köyü, güneybatısında Armutalan Beldesi, güneyinde Marmaris İlçesi, doğusunda Balan Dağı ve Aksaz Deniz Üssü bulunmaktadır.

Köyceğiz ilçesine 55 Km, Ula ilçesine 44 Km, Marmaris ilçesine 3 Km, ve Datça İlçesine de 70 Km uzaklıkta olan Beldibi; Aydın'a 151 Km, Denizli'ye 202 Km, Antalya'ya 322 Km ve bağlı olduğu il olan Muğla'ya da 55 Km uzaklıktadır.

Türkiye'nin 81 vilayetinden vatandaşlarımızın barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Beldibi, bu karışık nüfus yapısına rağmen, son derece düşük asayiş olayları sayesinde huzurun beldesi olarak anılmaktadır.

Alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarının %90 oranında karşılandığı Beldibi'nde; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı 400 öğrenci kapasiteli Meslek Yüksek okulun açılması çalışmalarında da son aşamaya gelinmiştir. Beldibi, değişik seviyelerde mevcut beş (5) adet okul ile planlanması yapılan diğer beş (5) adet okul ile adeta okullar beldesidir.

Belde ve Belediye ekonomisi oldukça gelişmiş olan Beldibi Belediyesinin ekonomisi kendi kendine yeter ve yatırım yapar bir durumdadır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde turizme hitap eden Beldibi, yörenin günübirlik turizme de hitap etmekte ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, Fiskos Tepesi, Altın Sivri Tepesi gibi tarihsel dokuya haiz mekanları da içinde barındırmaktadır.

Beldibi'nin ilçe olması halinde; Beldibi Gökova körfezine sınırı olan ilk ilçe olma hüviyetini kazanarak; bölgenin ve ülkemizin turizm potansiyelinin kullanılmasına olanak sağlayacaktır.

Tam teşekküllü sağlık ocağının 3 doktorlu Aile Hekimliği Merkezine dönüştürüldüğü ve 100 yataklı özel bir hastane inşaatının başlatıldığı Beldibi'nin ilçe olması halinde, bir ilçede olması gereken kurum ve kuruluşların hizmetlerini yürütebileceği binaların yapımı için Beldibi Belediyesi'nin altyapı stoku da mevcuttur.

Ülkemizdeki 500'e yakın ilçenin; hem nüfus hem de ekonomik anlamada önünde olan Beldibi; Beldibi Belediyesi'nin İSO-9001: 2008 Kalite Sertifikası almaya hak kazanmasıyla bir adım daha öne geçmiştir.

Bu nedenlerle, Muğla İli Beldibi beldesinin ilçe olması gerekli görülmüş ve "Muğla ilinde, Beldibi adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi" hazırlanmıştır.

BEYOBASI

Merkez nüfusu 3200 olan ve ilçe olduğu taktirde ilçe olması teklif edilen Beyobası beldesine bağlanılması önerilen köylerle nüfusu 15 bin'i geçen, ekonomik ve sosyal bakımdan, yeterli büyüklüğe sahip Beyobası Belediyesi ilçeye dönüştürülecektir. Merkezinde 817 haneye sahip, 2476 hektarlık bir alan üzerinde olan Beyobası; batısında Kavakarası ve Köyceğiz, kuzeyinde Zeytinalanı, doğusunda Pınarköy köyleri ve güneyinde Ortaca ilçe sınırıyla merkezi bir konumda bulunmaktadır.

Köyceğiz ilçesine 12 Km ve Ortaca ilçesine 10 Km uzaklıkta olan Beyobası beldesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla, "Turizmde Öncelikli Beldeler" kapsamında olan bir beldedir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planının tamamında, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulanması ve parselasyon işleminin tamamlanmasıyla dikkat çeken Beyobası beldesinin, ilçe olması halinde, hem yöresel hem de ulusal düzeyde turizme katkı sunması daha da kolaylaşacaktır.

Bu nedenlerle, Muğla İli Beyobası beldesinin ilçe olması gerekli görülmüş ve "Muğla ilinde, Beyobası adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi" hazırlanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mehmet Erdoğan'dan Beldelere İlçe Teklifi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Advertisement