Mevlid Kandili'nde Nasıl Dua Edilmeli? - Son Dakika

Mevlid Kandili'nde Nasıl Dua Edilmeli?

12.01.2014 12:01

Müslümanlar arasında Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak duayla anılan Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler...

1
Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni en iyi şekilde geçirmek için edilmesi gereken dualar ve yapılan ibadetler...
2
Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm. Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
3
Kainatın iftihar tablosu Peygamber Efendimiz'e sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz.
4
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.
5
Hâlimiz sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman. icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!
6
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

7
Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle.
8
Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

9
Ey Rab, şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!
10
Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep, “Gelin, gelin.” diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur, “Biz de geldik.” diyelim.
11
Geldik ve sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!
12
Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle.
13
Şu mübarek gecede binler, yüz binler senin karşında divan durarak ellerimizi sana açıyor ve kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "Biz geldik" diyoruz.
14
Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, karıştırdığımız haltlara değil, senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz.
15
Sen her şeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi cevapsız bırakmazsın.
16
Ey yüceler yücesi! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, muallâ aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!
17
Amin, Amin, Amin... Velhamdü Lillahi Rabbil Alemine'l-Fatiha...

Son Dakika Mevlid Kandili'nde Nasıl Dua Edilmeli? - Son Dakika


YORUMLAR
500
Advertisement